Historické vatry zvrchovanosti


//Historické vatry zvrchovanosti

Vatra zvrchovanosti sa rozhorela podvečer 6. júla na Kalvárii v Ružomberku. Zapálili ju poslanec Národnej rady SR Štefan Zelník, minister obrany SR Peter Gajdoš, štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič a primátor Ružomberka Igor Čombor.
Daždivé počasie odradilo mnoho záujemcov, a tak na Kalváriu prišlo len niekoľko desiatok ľudí. Tesne pred zapálením vatry sa trochu vyčasilo a prestalo pršať. Minister obrany P. Gajdoš v príhovore okrem iného uviedol: „Som rád, že takéto tradície udržujete aj v takom malebnom kraji, ako je Ružomberok. Som presvedčený, že Slovensko, slovenský štát, je potrebné budovať na týchto krásnych tradíciách. Sedemnásty júl 1992 započal písať históriu týchto vatier, dnes je už dvadsiata šiesta. Odvtedy si môžeme spravovať naše krásne, malebné Slovensko sami. Myslím si, že ho spravujeme serióznym spôsobom. Iba takýmto príkladom pre mládež si postupným prikladaním tehiel do týchto základov, nielen pre seba, ale aj pre naše ďalšie budúce generácie dokážeme vybudovať nádherné Slovensko, patriace do Európskej únie.“
Poslanec parlamentu Š. Zelník upriamil pozornosť na skutočnosť, že v súčasnosti si niektorí myslia, že vatry zvrchovanosti by nemuseli byť, lebo máme samostatnú republiku. „Myslím si, že práve teraz v tom pohybe v ktorom sa nachádzame v rámci Európskej únie, všetkých tých más. O to viac by sme mali dbať na výchovu mládeže, o to viac by sme sa mali hlásiť k týmto symbolom,“ povedal Š. Zelník. Dodal, že mnohí ľudia sa snažia podsúvať, že Slovenská republika je zlá, že zle hospodárime. O to viac musíme stáť pri sebe, nečakajme, že niekto príde zo zahraničia a bude nám pomáhať. Musíme stáť pri sebe a stavať na našich ľuďoch.
Ružomberský primátor I. Čombor poznamenal: „Ružomberok pre slovenský národ niečo znamenal vtedy, keď sa bojovalo o slobodu slovenského národa. Žili tu také osobnosti, ako Otec národa Andrej Hlinka či Vavro Šrobár, ktorý sa zaslúžil o vznik prvej Československej republiky. Ľudia vždy niečo chceli, každý človek v živote niečo chce a musí chcieť. To je nepísaný zákon Boží, to je nepísaný zákon prírody, že keď sa človek o niečo snaží, tak to musí najskôr chcieť. Slováci vždy chceli, generácie pred nami, samostatný štát. Boli v tisícročnej porobe, nikdy si nevládli sami. Ich tisícročný zápas sa skončil vtedy, keď sa dosiahla samostatnosť, zvrchovanosť. Preto je potrebné si tieto udalosti pripomínať.“
Históriu pálenia vatier zhrnul štátny tajomník ministerstva vnútra R. Urbanovič a poukázal na symboliku pálenia jánskych vatier na Slovensku. V tejto súvislosti poznamenal: „Pre slovenský národ je podstatne dôležitejšie, že v novodobých dejinách sme založili takúto tradíciu. Verím, že táto tradícia, ktorá vznikla pre 26 rokmi, bude stáročia pokračovať.“
V kultúrnom programe pri príležitosti zapálenia vatry zvrchovanosti vystúpila ružomberská divadelno-šermiarska skupina Broň.

Text a foto: Tibor Šuľa

foto – Na Kalvárii sa rozhorela vatra zvrchovanosti. Na snímke zľava P. Gajdoš, minister obrany, Š. Zelník, poslanec NR SR

2018-07-11T14:05:16+00:0011 júla 2018 |Žilinský kraj|
X