Hložníkove obrazy zo zbierky Národného pokladu sú v dobrom stave


//Hložníkove obrazy zo zbierky Národného pokladu sú v dobrom stave

TLAČOVÁ SPRÁVA MATICE SLOVENSKEJ

Hložníkove obrazy zo zbierky Národného pokladu sú v dobrom stave

MARTIN – Nedávno bola Matica slovenská konfrontovaná nevyberanými útokmi zo strany niektorých slovenských médií, čo tvrdili, že ustanovizeň nie je schopná starať sa o darované diela majstra V. Hložníka, ktoré sú súčasťou jeho daru na Národný poklad. Informácia, že niektoré jeho diela sú zničené plesňou neboli pravdivé. Matica slovenská obratom oslovila Slovenskú národnú galériu ako aj združenie slovenských reštaurátorov o expertné posúdenie stavu výtvarných diel. Mediálne informácie sa nepotvrdili. Posudok pripravila dipl. reštaurátorka, členka Komory reštaurátorov Slovenskej republiky. Zo správy reštaurátorky vyberáme záverečné hodnotenie: „Na záver môžem konštatovať, že zbierka 154 diel je v celkom dobrej kondícii, najmä vďaka konštantným klimatickým podmienkam, v ktorých bola uskladnená.“ Počas tzv. dôkladného „skríningu“ reštaurátorka objavila menšie poškodenia farebnej vrstvy, mierne povrchové znečistenia depozitom, nepatrné škrabance, odtlačený ochranný baliaci papier, ale aj nízky výskyt mikroorganizmov. Nič však natoľko závažné, s čím by nemali skúsenosti i iné galérie, čo by sa nedalo očistiť a čo by poškodzovalo vzácne diela majstra V. Hložníka. Zo skúmaných diel bolo najčastejším práve poškodenie farebnej vrstvy. Len jediný obraz bol navrhnutý na komplexné reštaurovanie a to starý obraz od J. Haiera Matka s dieťaťom, ktorý však bol už darovaný s poškodeniami. Celkové náklady na vyčistenie diel sa odhadujú na úrovni 1350 EUR.

Z výsledkov skríningu „je možné konštatovať, že zbierka diel, ktorá je súčasťou národného pokladu SR, v súčasnosti deponovaná v Matičnom dome v Martine je v dobrom stave,“ skonštatovala tiež reštaurátorka.  Matica slovenská po prerokovaní v Predsedníctve MS pristúpi k ošetreniu diel ako navrhuje reštaurátorka. Matica slovenské verí, že všetky médiá, ktoré sa predbiehali v tejto súvislosti s jej očierňovaním, zverejnia aj záverečné konštatovanie diplomovej reštaurátorky ohľadom stavu výtvarnej časti zbierky Národného pokladu.

Predsedníctvo Matice slovenskej

 

2018-11-08T18:00:51+00:0021 augusta 2017 |Nezaradené|
X