HRDINOM ODBOJA – výstava sochárskych a maliarskych diela akademického sochára Štefana Pelikána


//HRDINOM ODBOJA – výstava sochárskych a maliarskych diela akademického sochára Štefana Pelikána

Dňa 27.8.2018 o 17.00 hodine, sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline konala vernisáž k výstave  akademického sochára Štefana Pelikána, venovaná 74. výročiu SNP a 73. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe.
Kto prvý vytasil meč – tak nazvala svoju montáž protivojnovej poézie majsterka poetického prednesu Anna Dubovcová. Vypočuli sme si verše rímskeho elegického básnika Albia Tibullusa, ktorý žil v rokoch 54 – 19 pred Kristom (vidieť, že tvorba protivojnovej poézie má dávnu tradíciu), načreli sme aj do tvorby amerického básnika švédskeho pôvodu Carla Sandburga, činného aj v politike a trojnásobného držiteľa Pulitzerovej ceny a napokon sme si vypočuli verše z tvorby slovenského básnika Jána Zambora.
Tieto dva sviatočné dni sú pre každého človeka, ktorý vyznáva hodnoty demokracie, slobody jednotlivca i slobody národa, dňami významnými a sviatočnými, pretože si nimi pripomíname  náš zápas za slobodu a ukončenie vojnovej apokalypsy, ktorá zasiahla celý svet, všetky krajiny, národy, rodiny i jednotlivcov.
V Dome Matice slovenskej v Žiline sa 27.8.2018 obklopili bytostne protivojnovo naladeným umením umelca, ktorý je známy ako odporca násilia, ničenia, vraždenia, nenávisti a netolerancie. Práve s týmito pojmami zvykneme spájať udalosti, ktoré sa skrývajú za slovom „vojna“. Tá najkrutejšia a najničivejšia, šesť rokov trvajúca vojnová epizóda v histórii ľudskej civilizácie, neobišla ani toto mesto, ani jeho nádherný okolie.
Pripomenuli sme si nielen pamiatku osloboditeľov, priamych aktérov za našu slobodu, lež aj pamiatku všetkých obetí druhej svetovej vojny, v ktorej bojovalo 64 štátov. Zahynulo v nej viac ako 60 miliónov ľudí, historici už najnovšie hovoria dokonca o bezmála sedemdesiatich miliónoch obetí, z toho trinásť miliónov zomrelo v koncentračných táboroch. Spomíname na sedemdesiat miliónov zmarených nádejí na život, sedemdesiat miliónov ľudských tragédií, sedemdesiat miliónov nešťastných osudov.
Také kruté sú vojny. Tie minulé i súčasné. Taký je fašizmus, také je násilie na ľudstve, na národných spoločenstvách, na človeku. Také sú totality každého druhu, politického zafarbenia, každej ideológie.

Je preto zarážajúce, že aj dnes, 74 rokov po páde európskeho fašizmu, v našej spoločnosti, ktorá nesie všetky znaky demokracie, ale aj v ostatných končinách nášho kontinentu a sveta, sa nájdu skupiny ľudí – našťastie nie veľké skupiny – ktoré sa neštítia velebiť fašizmus, skupiny zväčša mladých a propagandou pomýlených ľudí, ktorí na obdiv sveta vydávajú svoj nacionalizmus, šovinizmus a xenofóbiu, svoju netoleranciu a nenávisť.
Obludná ideológia fašizmu, ktorá vyvolala druhú svetovú vojnu, mala a má rôzne podoby. My, čo sme sa tu zišli, nebezpečenstvo latentných i otvorených prejavov fašizmu v súčasnosti nepodceňujeme, nezabúdame naň a upozorňujeme na jeho neustálu hrozbu.
Účasťou na vernisáži si všetci prítomní uctili tvorbu umelca akademického sochára Štefana Pelikána, ktorý nám všetkým pripomína tragické udalosti celosvetového vojnového konfliktu.
A tie musia zostať v našej pamäti i vo vedomí budúcich generácií ako dôsledné varovanie a trvalé poučenie – a to aj práve v tomto čase, keď Slovensko, stredná Európa, celý náš kontinent, ba celá naša planéta potrebuje viac porozumenia a súdržnosti.
Učiňme všetko pre to, aby sme sa v súčasnom mierovom Slovensku a v mierovej Európe nestali nepriateľmi seba samých. Buďme v strehu, tak, ako autor týchto diel, akademický sochár Štefan Pelikán a nezabúdajme! To bude náš najväčší záväzok voči tým miliónom obetí fašistickej zloby a krutovlády, voči ich strateným životom, ktoré považujeme za najsvätejšie dary na oltár každého nášho mesta či obce, našej vlasti a mierovej Európy.

článok neprešiel jazykovou úpravou

Výstava je sprístupnená verejnosti od 27.8.2018 – 16.9.2018.

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

Video z podujatia: https://youtu.be/CEVPVAPnHjk

Fotogaléria: https://myzilina.sme.sk/c/20902294/aj-sochy-mozu-pripominat-dejiny.html

 

2018-09-04T15:49:21+00:004 septembra 2018 |Žilinský kraj|
X