Hrdinovia národného ducha


//Hrdinovia národného ducha

Prešov, 9. 4. 2018

Krásne a slnečné pondelkové popoludnie bolo v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove venované novej knihe Apoštoli národného ducha, ktorú napísal predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Beseda sa konala 9. 4. 2018 v Centre regionálnych dokumentov bola vďaka Mgr. A. Sivaničovej, ktorá sa s pánom predsedom zhovárala v naozaj veľmi príjemnej a zaujímavej diskusii na témy, resp. o osobnostiach, ktoré JUDr. M. Gešper v knihe opísal. Venoval sa osobnostiam známym i menej známym, priam zabudnutým, o ktorých by sa malo hovoriť, pretože boli pre slovenský národ a naše dejiny veľkým prínosom. Predseda MS sa v diskusii zmienil o každej z osobností uvedenej v publikácii. Spolu s Mgr. A. Sivaničovou sa dostali aj k prepojeniu týchto velikánov. JUDr. M. Gešper spomenul aj svoje vzory medzi nimi, napr. Matúša Dulu, M. C. Daxnera, M. R. Štefánika a mnohých ďalších, ktorí ho svojou cieľavedomosťou i hrdosťou a bránením našej vlasti chytili za srdce. Beseda sa niesla vo veľmi príjemnom duchu a prítomní boli vyzvaní, aby položili predsedovi MS a autorovi knihy v jednej osobe otázky, ktoré ich zaujímali. Prihlásilo sa viacero zvedavcov, ktorým predseda MS vyčerpávajúco odpovedal na všetky otázky.
V závere sa prítomným, najmä Mgr. A. Sivaničovej a vedeniu Knižnice POH v Prešove, poďakovala riaditeľka Domu MS v Prešove Mgr. Sláva Jurková za spoluprácu a stálu ústretovosť pri podujatiach. Okrem toho vyslovila potešenie z prítomnosti vzácnych hostí – predsedu ROS Ing. M. Karaša spolu s ďalšími Rusínmi, predsedov MO MS z okresu Prešov aj širokej verejnosti.

Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov
Foto: Bc. Marko Gajdoš, referent DMS Prešov

2018-04-17T15:38:03+00:0017 apríla 2018 |Prešovský kraj|
X