Hrušovská Veľká noc v réžii mladých

thumbnail

Sviatky veľkej noci majú najmä nábožensky ladený duchovný charakter, aj keď najmä rozširovaním sa komerčného spôsobu života je práve táto podstata značne opomínaná. Najmä na vidieku však ešte pretrváva tradičný spôsob prežívania tohto významného kresťanského obdobia. V úzkom súzvuku cirkevných obradov či ľudových zvykov, ako v minulosti i v súčasnosti prežívajú slávnostné sviatky obyvatelia väčšiny slovenských dedín. Vo veľkej miere sa najmä o spoločenský život starala mládež s hojnou účasťou ostatných generácií. V Hrušove sa i napriek značnému odlivu mladých ľudí za prácou a vzdelaním sa aj tento rok mladá generácia výrazne pričinila o pestré, zaujímavé a rôznorodé obohatenie duchovného a spoločenského života spoluobyvateľov i návštevníkov. Na kvetnú nedeľu ako po mnoho rokov dozadu skupina dievčat pripravila figurínu – kiseľa, ktorú spevom nosila po uliciach aby podľa legiend vyčistila dedinu od zlých vplyvov a neduhov, ktorých sa nazbieralo neúrekom a pripomenula že ponuré obdobie zimy sa mení na sviežu jar. Veľkonočné trojdnie sa nieslo najmä cirkevnými obradmi, medzi ktorými bolo i mladými podané nezvyčajné nočné predstavenie Krížovej cesty na hrušovskej Kalvárii. Biela sobota sa niesla v znamení večerného vzkriesenia Ježiša Krista. Predtým si však počas dňa museli mladí hasiči striedavo so staršími odslúžiť povinné stráženie Božieho hrobu a po obradoch sa zhostiť náročných nočných príprav na Veľkonočnú nedeľu. Po slávnostnej omši sa dievčence rôznych ročníkov postavili k predstaveniu jedného z najstarších slovenských resp. slovanských zvykov jarnými chorovodmi – Hoja ďunďa hoja. Spev a tanečné kreácie potešili množstvo z kostola odchádzajúcich Hrušovčanov a prekvapili náhodných návštevníkov či hostí. OMM v Hrušove parí medzi najčinnejšie v regióne a potvrdilo to aj svojím príspevkom do série podujatí. V poobedňajších hodinách mladí matičiari predviedli premiéru divadelnej komédie Jána Brloša s názvom Bodka. Aktuálna téma spolunažívania rôznych generácií s množstvom veselých vstupov rozveselila naplnenú sálu kultúrneho domu. Dlhotrvajúci potlesk bol dôkazom výborného hereckého výkonu mladých ochotníckych hercov, ktorí predstavenie zvládli i napriek krátkeho času na prípravu veľmi dobre. Večer už tradične patril veľkonočnej zábave, na ktorej nechýbali ani tancachtivý účastníci z iných obcí i regiónov, baviaci sa do skorého rána. To už ale chlapci rozmýšľali kde začnú oblievať a dievčence kde sa budú schovávať. Mládenci oblečený pekne v krojoch obišli dievčence v dedine, aby ich ani nie veľmi symbolicky, ale riadne vedrami pooblievali a tak naplnili tradičné poslanie Veľkonočného pondelka. K tomu patrí nielen oblievačka ale i množstvo kamarátskych či rodinných stretnutí, rozhovorov a zábavy. Hrušovská mládež výrazne prispela k peknému a plnohodnotnému prežitiu už minulých sviatkov tradične pútavými akciami, za čo im patrí uznania a vďaka. Po nich už pomaly začala pripravovať ďalšie aktivity, ktorých je pred nimi v blízkom období viac ako dosť.

Ján Brloš

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia