Hurbanova dvestoročnica v Levoči sa vydarila

thumbnail

Levoča, 14.6. 2017

Dňa 14. 6. 2017 sa štúrovské mesto Levoča stalo dejiskom hurbanovských osláv pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, súputníka Ľudovíta Štúra.
Pri tejto príležitosti bol vypravený z Popradu jubilejný autobus s popradskými členmi Matice slovenskej. Veľkým vyznačením tejto udalosti bola aj prítomnosť potomka hurbanovskej rodiny Ing. Svetozára Hrúza, praravnuka J.M.Hurbana a pravnuka Svetozára Hurbana Vajanského, ktorého sprevádzala manželka Margaréta Hrúzová.
Autobus s Hurbanovým portrétom a mottom: „Žil pravde božej a národu, bojovník za život slovenský“ - je výsledkom iniciatívy viceprimátora Igora Wzoša a krajského predsedu SNS Eduarda Markoviča, ako aj MS v Poprade. Dodedávna premával v meste jubilejný autobus venovaný osobnosti Ľudovíta Štúra. Na tomto autobuse sa účastníci osláv doviezli do Levoče, čo prispelo k zviditeľneniu výnimočnej osobnosti našich dejín. Medzitým sa námestie pred pomníkom Ľudovíta Štúra zaplnilo účastníkmi, medzi ktorými boli predstavitelia mesta, primátor Miroslav Majerský, matiční činitelia, Marián Tkáč, Marián Gešper, Martin Fejko, historik Ivan Mrva, matičiari z podtatranskej oblasti, Vranova nad Topľou, Prešova, Stropkova, z Liptovského Mikuláša, predstavitelia SNS - podpredseda Cyril Leško, Eduard Markovič, Miroslav Brincko, Patrik Františka, Pavol Kleban a hlavný organizátor podujatia Rastislav Zacher, riaditeľ DMS v Spišskej Novej Vsi.
Pri pomníku okrem uvítacích príhovory nastúpila čestná stráž v hurbanovských uniformách a dobrovoľníckych dobových odevoch a za zvukov matičnej hymny sa konal akt kladenia vencov. Slávnosť pokračovala v zaplnenej kinosále za účasti miestnych škôl a inštitúcií. Spevácky zbor Iuventus paedagogica pod vedením Igora Gregu zaspieval hymnu Kto za pravdu horí a niekoľko národných piesní.
V príhovoroch sa vystriedali Rastislav Zacher, Marián Gešper, zástupca SNS - Cyril Leško. Všetky príhovory priblížili Hurbanovu osobnosť z mnohostranného záberu jeho dejov - ako kňaza, politika, vodcu dobrovoľníkov v rokoch 1848-49, prenasledovaného vlastenca, kodifikátora spisovnej slovenčiny, zakladateľa Slovenských pohľadov, národného buditeľa, matičného výborníka, ale aj milujúceho manžela Aničky Jurkovičovej a otca početnej 9-detnej rodiny. Vďaka tomu žije na Slovenku rozvetvené dedičné potomstvo hurbanovcov.
Významne sa o plastický profil zaslúžil riaditeľ SHÚ MS Ivan Mrva a divadelná skupina - matičiari z Liptovského Mikuláša živopisnou jednoaktovkou Tŕnistá cesta života.
Bohatý poučný program spestrilo vystúpenie malých folkloristov FS Venček z Levoče, ktorý vedie Mária Bariaková a temperamentné zemplínske piesne v podaní FS Tatranské jaščurky z Popradu.
Riaditeľ DMS Spišská Nová Ves a zároveň hlavný organizátor podujatia R. Zacher poďakoval všetkým - účinkujúcim aj účastníkom a uctil si prítomnosť manželov Hrúzovcov kvetom vďaky.
Hurbanovské slávnosti v Levoči boli nádherným duchovným darom, spomienkou i zadosťučinením tejto osobnosti, ktorá žila bezvýhradne národným cieľom. Vďaka patrí aj levočskej MS a jej predsedníčke Anne Petrekovej za vynaloženú organizátorskú prácu. Slnkom zaliata Levoča sa tak stala centrom oblastných osláv, keďže okrem tatranských Matíc a MS z Liptovského Mikuláša sa zúčastnili aj matičiari z Prešova, z Vranova nad Topľou - historická skupina z MO MS v Hencovciach pod vedením Miroslava Gešpera.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD. Mgr. Miroslav Brincko
DMS Spišská Nová Ves MO MS Levoča

článok neprešiel jazykovou úpravou

Link na video, ktoré poskytla TV Levoča:  https://vimeo.com/222468705