Hviezdicový výstup ku krížu na Machnáč


//Hviezdicový výstup ku krížu na Machnáč

5. júla 2017 sa v Slovenskej republike nepracuje – oslavuje sa sviatok sv. Cyrila a Metoda.
MO Matice Slovenskej CH-V, Únia žien Slovenska ZO CH-V v spolupráci s Obecným úradom Chocholná-Velčice, s Obecným úradom Drietoma a Obecným úradom Kostolná-Záriečie zorganizovali Hviezdicový výstup na Machnáč, na Kykulu, ku krížu sv. Cyrila a Metoda.
Turistický pochod začínal o 7:30 pri zastávke Chocholná-smer Nové Mesto n. Váhom alebo o 9:15 na zastávke Rázcestie Brúsne. Stretnutie pri kríži bolo od 10:30 hod.
Mnoho ľudí nevyužilo spoločnú turistiku a ku krížu prišlo individuálne.
Pred jedenástou hodinou sme sa všetci zhromaždili pri kríži. Prítomných privítali v príhovoroch zástupcovia obcí a MO Matice Slovenskej. Dozvedeli sme sa o histórii nášho národa, o sv. Cyrilovi a Metodovi.
O kultúrnu časť a neskôr aj zábavu sa postarala spevácka skupina STUDIENKA za sprievodu harmonikára Jaroslava Surovského, ktorý je aj predsedom MO Matice Slovenskej v Chocholnej-Velčiciach.
Hymna Slovenskej republiky a slovenské národo buditeľské piesne umocnili slávnostnú atmosféru.
Po oficiálnej časti nastal čas na pohostenie. Obecný úrad Chocholná-Velčice v spolupráci s Jaroslavom Surovským a ženami zo Studienky prichystali opekačku. Špekáčiky, koláčiky, kyselka a aj zelenina od rodiny Petrovej všetkým chutili.
Počas tohto príjemného stretnutia nás do dobrej nálady bavili spevácka skupiny STUDIENKA, ŠÍPKARI a harmonikári Jaroslav Surovský a Ľuboš Žitník.
Spolu sa na vrchu Machnáč pri kríži stretlo 110 ľudí. Občania Chocholnej-Velčíc, Kostolnej-Záriečia, Drietomy, ale aj z Melčíc-Lieskového, Čachtíc, z Moravy, mladí ľudia z Čiech a Slovenska, ktorý boli v tábore organizovanom občianskym združení Silnejší slabším pod vedením Milky Šprtlovej, spevácka skupina Šípkari z Kálnice a mnoho ďalších, strávili slnečný, sviatočný deň v krásnej prírode na Kykuli.
Ďakujeme všetkým organizátorom, každému, kto prispel svojou pomocou a tiež všetkým zúčastneným za príjemné strávenie sviatočného dňa.
NIEČO Z HISTÓRIE O SV. CYRILOVI A METODOVI:
V roku 846 zaútočil východofranský kráľ Ľudovít na moravských Slovanov. Rastislav sa chcel zbaviť franskej nadvlády aj v cirkevnej oblasti a preto pravdepodobne r. 862 vypravil do Byzantstva posolstvo. Mladému byzantskému cisárovi Michalovi III. prednieslo prosbu, aby do ich krajiny poslal učiteľov, ktorí by ovládali slovanský jazyk a vyučili by domácich kňazov. Byzantský cisár ponuku prijal.
V roku 863 prišli na Veľkú Moravu bratia Konštantín a Metod
pochádzajúci zo Solúna. Na svoje poslanie boli dobre pripravení. Ovládali reč ľudu, ku ktorému mali ísť. Vytvorili aj prvé písmo v dejinách Slovanov, hlaholiku, 38 písmen podľa malej gréckej abecedy. Zostavili aj prvý slovanský spisovný jazyk – staroslovienčinu.
Staroslovienčina bola vyspelým literárnym jazykom, o čom svedčí prekladová i pôvodná literatúra. Prekladová literatúra vznikla na území Veľkej Moravy a pôvodná na veľkomoravskom a bulharskom území.
Konštantín a Metod preložili do staroslovienčiny misál, evanjeliá, breviár, žaltár, spevník a Súdny zákonník pre svetských ľudí. Tým položili základy slovanského písomníctva.
Konštantín a Metod založili slovanské učilište, akúsi vyššiu dvorskú školu, v ktorej vychovávali svojich pomocníkov a nástupcov. Za necelé štyri roky pôsobenia šírili kresťanstvo, kultúru, vzdelanie, písomníctvo, literatúru, ale aj zákonodarstvo a poriadok v spoločenskom život. Keďže Konštantín nebol biskup a Metod ani kňaz, nemohli svojich žiakov vysvätiť za kňazov.
Misijná činnosť Konštantína a Metoda marila úsilie franských feudálov o nadvládu nad Veľkomoravskou ríšou. Franskí kňazi oboch bratov obvinili pred pápežom z bohorúhačstva, a preto sa obaja vypravili v r. 867 do Ríma obhajovať slovanskú bohoslužbu.
Konštantín pred pápežským dvorom obhajoval staroslovienčinu nielen ako jazyk spisovný, ale aj cirkevno – kresťanský proti názoru, že „sú len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách sláviť Boha : hebrejský, grécky a latinský“. Pápež Hadrián II. potvrdil slovanskú bohoslužbu, schválil staroslovienske preklady bohoslužobných kníh a vymenoval Metoda za arcibiskupa a apoštolského legáta pre územie Veľkej Moravy a Panónie.
Chorľavý Konštantín
Vstúpil v Ríme do gréckeho kláštora, prijal meno Cyril /Kyrillos/ a ako 42 – ročný dňa 14. februára r.869 zomrel. Pochovali ho v bazilike sv. Klementa v Ríme.
Metod zomrel 6. apríla r. 885. Pochovali ho v katedrálnom chráme na Velehrade, no podnes sa nepodarilo nájsť jeho hrob.
Viac informácii na http://www.chocholna-velcice.sk/aktuality/hviezdicovy-vystup-ku-krizu-na-machnac-0

Mgr. Sindy Straková
vedúca OPMS Trenčín

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

 

 

2017-07-13T11:01:17+00:0013 júla 2017 |Trenčiansky kraj|
X