Hviezdoslav ožil aj v Prešove


//Hviezdoslav ožil aj v Prešove

… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

Pavol Országh Hviezdoslav

V uplynulých dňoch sa v zaujímavých spojeniach skloňovalo meno známeho slovenského spisovateľa i národovca Pavla Országha Hviezdoslava. Knižnica P. O. Hviezdoslava v spolupráci s Domom MS v Prešove si pripravila pútavú prednášku, najmä o živote i ďalších zaujímavostiach tohto velikána.

V mesiaci máj tieto dve organizácie vyhlásili ponuku pre stredné školy a gymnáziá, ktoré sa mohli zúčastniť na prednáške pri príležitosti 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava, ale aj 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej, ktorej P. O. Hviezdoslav bol v období 1919 aj predsedom. Prednášku si pripravila p. Andrea Sivaničová, skvelá lektorka prešovskej histórie a pracovníčka Centra regionálnych dokumentov Knižnice P. O. Hviezdoslava. Prednáška bola zameraná aj na jeho pobyt v Prešove pred 150 rokmi počas jeho štúdia na tunajšom kolégiu. V prvej časti sa prednášky zúčastnili viaceré triedy Gymnázia z Konštantínovej ulice v Prešove. Študentov čakalo malé prekvapenie v podobe kvízu zo zaujímavostí a menej známych skutočností tejto osobnosti, ktorého odpovede sa dozvedeli počas prednášky. Pani Sivančová mala pripravený prierez celým životom P. O. Hviezdoslava i jeho matičného pôsobenia. A okrem iného aj v spojitosti s Prešovom a jeho študentským pobytom.

Riaditeľka DMS Prešov Mgr. S. Jurková sa krátko študentom i pedagógom prihovorila, poďakovala sa im za aktívnu účasť na prednáške i p. Sivaničovej a Knižnici P. O. Hviezdoslava za pomoc pri uskutočnení vzdelávacích prednášok pre našu mládež, ale najmä p. lektorke, ktorá mala pripravenú naozaj skvelú prednášku s pútavým podaním.

Mgr. Sláva Jurková,
riaditeľka DMS Prešov
foto: M. Gajdoš, Knižnica POH

 

 

2019-05-31T09:53:32+00:0031 mája 2019 |Prešovský kraj|
X