Hviezdoslavov Kubín 64. ročník


//Hviezdoslavov Kubín 64. ročník

Lučenec, 10. – 11. 4. 2018

V Dome Matice slovenskej v Lučenci ožil svet príbehov a ich hlavných hrdinov zo slovenských kníh. Aj tento rok, 10. – 11. apríla 2018, sa tu konala regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“. Riaditeľka Domu MS Simona Šimová a riaditeľka Novohradského osvetového strediska Mária Ambrušová privítali prítomných, súťažiacim zaželali veľa šťastia a predstavili odbornú porotu. Množstvo detí a mládeže zo základných, stredných škôl a gymnázií potešilo porotu aj organizátorov podujatia. Podľa veku boli súťažiaci rozdelení do štyroch kategórií. Deti, víťazi obvodných kôl, predviedli svoj talent a umenie prednesu odbornej porote pozostávajúcej z predsedu Ľubomíra Šárika a členov Arpáda Szabóa a Dušana Krnáča, ktorého na druhý deň vystriedala porotkyňa Jarmila Siváková. Súťažiaci zaviedli porotu aj poslucháčov svojím prednesom do veselých, vážnych či zaľúbených príbehov v slovenských dielach. Novinkou bolo tento rok udeľovanie zlatého, strieborného a bronzového pásma, pričom v každom zlatom pásme vybrala porota troch najlepších recitátorov z každej kategórie. Víťazi automaticky získali postup na Sládkovičovu Radvaň. O tom, že aj tento rok súťažilo množstvo šikovných a nadaných detí, svedčí aj fakt, že porota neudelila nikomu z prítomných súťažiacich bronzové pásmo. Všetci dostali diplom z rúk predsedu odbornej poroty a víťazi prvých troch miest v zlatom pásme aj knihu od riaditeľky Domu Matice slovenskej. Na záver sa riaditeľka Domu MS a riaditeľka NOS súťažiacim poďakovali za účasť, do krajského kola popriali postupujúcim veľa šťastia, málo trémy a tiež poukázali na dôležitosť bolo, aby sa pedagógovia venovali deťom a ich príprave aj naďalej.

Simona Šimová
Dom Matice slovenskej Lučenec

2018-04-18T16:48:34+00:0018 apríla 2018 |Banskobystrický kraj|
X