Hviezdoslavov Kubín hostil 450 účastníkov

thumbnail

Dolný Kubín, 24. 6. 2017

Dolný Kubín, 24. júna 2017 - Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dolnom Kubíne otvorila svoje brány pre súťažiacich 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, celoslovenskej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie deti, mládeže a dospelých, ktorá sa od 20. – 24. júna 2017 konala v Dolnom Kubíne. Počas dvoch dní mesto navštívilo približne 450 účastníkov z celého Slovenska.
„Aktuálny ročník Hviezdoslavovho Kubína bol bohatý na úroveň recitátorov a najmä na recitačné kolektívy deti, mládeže a dospelých,“ povedala Jana Greššová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.
Celoslovenskému podujatiu predchádzalo niekoľko stupňov súťažných kôl – triedne, školské, obvodné, okresné, regionálne a krajské. Tento rok si do celoštátnej postupovej súťaže vybojovalo postup 13 víťazov krajských prehliadok v štyroch oblastiach, ktoré sa prezentujú na tejto súťaži. Celé podujatie začalo už v utorok podvečer, kedy organizátori poďakovali a vzdali poctu P. O. Hviezdoslavovi pri jeho hrobe a následne otvorili podujatie pri básnikovej soche.
Okrem hlavného programu bol súčasťou podujatia aj sprievodný program. Napríklad besedy so spisovateľmi, výstavy v MsKS a vo Florinovom dome, diskusie s tvorcami a interpretmi, knižný bazár či vystúpenia recitátorov seniorov.
„Pre mesto Dolný Kubín je to veľká česť, že môže hostiť takéto výnimočné a dlhotrvajúce podujatie, ktoré má neodmysliteľné miesto v rodisku slovenského básnika a spisovateľa P. O. Hviezdoslava. Verím, že všetci účastníci sa v meste budú cítiť ako doma a že si počas voľna vychutnajú krásy Dolného Kubína a okolia,“ povedal primátor Roman Matejov.

Pavel Stuchlý
predseda MO MS  Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

predseda MO MS Istebné recituje v programe seniorov
predseda MO MS Istebné recituje v programe seniorov

Autor fotiek:  Dušan Sabol