Jarná matičná prechádzka


//Jarná matičná prechádzka

Žarnovica, 7. 4. 2018

Presne podľa plánu, na sobotu 7. apríla zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici Jarnú matičnú prechádzku. Oproti tým predchádzajúcim bol najväčšou zmenou čas stretnutia. Nebolo to teda ráno, ale až popoludní o 14. hod. Záujemcovia sa stretli pri ZŠ na Ul. Fraňa Kráľa, kde ich za organizátora privítal tajomník MO Ing. Jozef Piecka. Trasa, za skutočne príjemného jarného počasia, bola tentoraz po ulici Slobody, cez Muchov vŕšok do mestskej časti Žarnovická Huta. No a keďže v tejto časti býva člen MO Roland Hanus, bol prirodzene sprievodcom, ktorý oboznamoval s jednotlivými časťami trasy, i kde je čo možné navôkol vidieť. Pri vstupe do samotnej Žarnovickej Huty príjemne prekvapila dvojica tamojších členov MO Anna Hulová a Rudolf Hula, ktorí všetkých privítali „mýtnym“. No a potom nasledovala zaujímavá prehliadka u výrobcu zvonov – zvonolejára Michala Trvalca. Ten napríklad pred rokom odlial pre pápeža bronzový zvon so spodným priemerom 23 cm, výškou 27 cm a hmotnosťou približne 10 kg. M. Trvalec podrobne oboznámil s výrobou zvonov a odpovedal aj na mnohé s tým súvisiace otázky. Predposlednou zastávkou bola „obhliadka“ takmer hotového nového bytového domu, na mieste bývalej škôlky, v ktorom je rovná desiatka nových bytov. Matičiari ešte vyjadrili svoj názor na nové umiestnenie sošky sv. Floriána – patróna obyvateľov tejto časti, a spomenula sa aj skutočnosť 145. výročia odvtedy, ako boli pre neprosperitu zavreté tamojšie huty na spracovanie rúd striebra a olova. V tom istom roku (1873) sa obec pripojila k Žarnovici ako jej časť. Záver bol v miestnej reštaurácii, kde si nielen všetci mohli doplniť stratené tekutiny, ale aj výhercovia si prevzali tombolové ceny. Šťastlivcov vylosovala najmladšia ženská účastníčka Katka Zliechovcová. Hoci pôvodne malo byť „len“ päť cien, vďaka zástupkyne primátora mesta Ing. Aleny Kazimírovej, členov výboru MO i jednotlivých účastníkov ich bolo nakoniec až 13. Výhercovia sa s tým, čo bolo možné, podelili aj s ostatnými. Nik tak nezostal „na prázdno“. Dvojica najmladších účastníkov, Lukáš Cabánek i Katka Zliechovcová, dostali navyše kľúčenku MS. Spiatočnú trasu si už každý vybral sám, resp. niekoľkí využili aj autobus SAD. Spolu sa na prechádzke zúčastnili osemnásti záujemcovia, z toho bola polovica členov MO MS. Z nečlenov dve účastníčky prejavili záujem o členstvo v MS. Počet účastníkov prechádzky i prejavený záujem o členstvo v MS je tiež dôkazom, že podujatie sa vydarilo a organizátori môžu byť s ním spokojní.

Ing. Jozef Piecka, Foto: autor a M. Debnárová

 

Na „mýtnici“ v Žarnovickej Hute

Na „mýtnici“ v Žarnovickej Hute

142 – U zvonolejára M. Trvalca

U zvonolejára M. Trvalca

 

2018-04-09T16:33:43+00:009 apríla 2018 |Banskobystrický kraj|
X