JARNÁ MATIČNÁ PRECHÁDZKA

thumbnail

Žarnovica, 8. 4. 2017

Presne podľa plánu, na sobotu 8. apríla, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica jarnú matičnú prechádzku.
Záujemcovia sa stretli pre ZŠ na Ul. F. Kráľa, kde ich o 8.30 hod. privítal tajomník MO MS Ing. Jozef Piecka. Potom sa spoločne vydali na trasu, ktorá bola presne rovnaká ako na jeseň 2015. Viedla po ulici Slobody, kde účastníkov ešte raz privítala členka výboru MO MS Elena Debnárová, ktorá potom po trase poskytovala informácie o okolí. Ďalej účastníci, za príjemného počasia, išli na Muchov vŕšok a potom ponad Žarnovickú Hutu na Rajčianku, kadiaľ bola aj najnáročnejšia cesta a to predovšetkým z dôvodu blata, ktoré miestami celkom zabránilo presunu po ceste. Na Rajčianke, kde žiaľ „zaúradoval“ aj slabší dážď, sa z vlastných zásob občerstvili a najmladšia účastníčka, ktorou bola 10-ročná Adriana Nikoleta Čela, vylosovala výhercov tomboly. Do nej prispeli štyria členovia výboru, dve členky MO MS a dve ceny boli z rozpočtu MO. Celkovo tak bolo spolu 13 cien a teda toľko koľko bolo aj samotných účastníkov. Každý tak niečo dostal a so sladkými cenami sa výhercovia podelili. Potom účastníci v skupinkách, kochajúc sa krásou jarnej prírody, prešli popri záhradkárskej oblasti a Kalvárii na Kľakovskú ulicu a po vyše troch hodinách a absolvovaní približne 8 km sa rozišli domov.
Podľa počtu účastníkov sa môže zdať, že účasť bola slabá, no niekoľkých odradilo dni predtým daždivé počasie i premenlivosť aprílového počasia očakávaná práve v tento deň. Pozitívna je však skutočnosť, že to bolo opäť o dvoch viac ako na tejto trase pred dvoma rokmi. No a najviac potešujúcou je skutočnosť, že z 13 účastníkov boli traja zo Zvolena, ktorí sa o podujatí dozvedeli z webovej stránky mesta. Teda aj takýmito nenáročnými podujatiami sa MO MS Žarnovica dostáva do povedomia širokej verejnosti, a to nielen v Žarnovici.
Podujatie bolo realizované s finančnou pomocou Mesta Žarnovica.

článok neprešiel jazykovou úpravou

Text a foto: Ing. Jozef Piecka,
tajomník MO MS Žarnovica

Foto:
Zastávka na ulici Slobody

Účastníci na Rajčianke
Účastníci na Rajčianke