Jarný rez ovocných stromov


//Jarný rez ovocných stromov

Kálnica

Po tohtoročnom zimnom období silných mrazov nastáva i obdobie jarných prác, ku ktorým neodmysliteľne patrí i ošetrovanie a rez ovocných stromov. Je to činnosť, ktorá popri vplyvu prírody patrí k rozhodujúcim opatreniam pre dosiahnutie kvalitnej úrody ovocia.
V obci Kálnica bolo ovocinárstvo v minulosti významným zdrojom obživy jej obyvateľov a ovocné sady i so sušiarňami ovocia, ktoré obec obklopovali, boli jej neodmysliteľnou súčasťou. Znalosť ošetrovania ovocného stromu sa prenášala v rodinách i medzi sebou navzájom a mala značnú úroveň. Časy sa zmenili a zvlášť mladí ľudia prestali byť odkázaní na tento druh príjmu, veď ľahšie v zmysle hesla: „Za peniaze všetko“, si prevažne ovocie nakupujú v supermarketoch, i keď v pochybnej kvalite.
V našej obci mnohé ovocné sklady, ktoré boli do roku 1989 v rámci Poľnohospodárskeho družstva na základe dlhoročných nájomných zmlúv so záujemcami ošetrované a zveľaďované, po prinavrátení pôvodných vlastníckych vzťahov k nim zarástli a postupne ovocné stromy v nich vyschýnajú. S nimi sa strácajú do nenávratna i mnohé miestne odrody, ich vzácny genofond, prispôsobené miestnym podmienkam. Prichádzame tak nezodpovedne i o vzácne dedičstvo, ktoré nám prenechali predchádzajúce generácie.
Náš Miestny odbor Matice slovenskej, popri iných aktivitách, sa snaží už viacročne nielen výskyt týchto starých miestnych odrôd pozisťovať, hľadá možnosť ich záchrany, ale venuje sa predovšetkým organizovaniu osvetovej ovocinárskej prednáškovej činnosti spojenej s konkrétnymi, praktickými ukážkami. Na nich svoje bohaté teoretické i praktické vedomosti nezištne doposiaľ odovzdával p. Tibor Valovič, známy včelár a chovateľ z Kálnice. Aj teraz, v sobotu 3. marca, sme zrealizovali ukážku „Jarného rezu ovocných drevín“ u Ing. Ondreja Ševčíka, v jeho sade pri dome č. 295 v Kálnici, absolventa Poľnohospodárskej univerzity so špecializáciou na ovocinárstvo a zároveň i podpredsedu miestneho Poľnohospodárskeho družstva, ktorý samotnú výborne pripravenú ukážku aj vykonal.
Hoci silné nočné i ranné mrazivé počasie nedávalo predpoklad na úspešnosť akcie, akcia dopadla nad očakávanie veľmi dobre. Zúčastnilo sa jej vyše 20 účastníkov. Po úvodných slovách, v ktorých názorne poukázal na vhodnosť náradia i pomôcok v ovocinárskej praxi a vysvetlil zákonitosti rastu ovocných stromov a jeho ovplyvňovania jarným rezom, pristúpil k praktickým ukážkam rezu rôznych drevín i bobuľovín. Zdôraznil, čo treba robiť, aby sme dosiahli nielen veľa, ale predovšetkým kvalitu nášho ovocia. Mnohí z nás si uvedomili, kde sme doposiaľ robili chyby, a tiež, aké nové poznatky z ukážky budeme môcť využiť. Prehľadné vystavenie odbornej literatúry, horúci čaj i výsledok spracovania časti ovocia v pálenici miestneho poľnohospodárskeho družstva v podobe sponzorskej degustácie 4 druhov ovocného destilátu, spríjemnili a umocnili zážitok z akcie. Okrem toho, vďaka prítomnosti predsedu PD, sa ukázala aj možnosť spolupráce a záujmu Poľnohospodárskeho družstva na revitalizácii opustených a zanedbaných ovocných sadov, čo je aj naším cieľom.
Bude veľmi dôležité, aby sme k tomuto cieľu v budúcnosti pritiahli aj mladšiu generáciu, ako záruku pokračovania v našej snahe, čo v tejto uponáhľanej dobe nebude jednoduché, ale za tú snahu to stojí.

Ing. Miroslav Borcovan
Foto: Ján Valovič

 

2018-03-08T15:31:59+00:008 marca 2018 |Trenčiansky kraj|
X