Jedenáste Valné zhromaždenie Klubu MR - Maroško v Brezne

thumbnail

Brezno, 2. 2. 2017

Členovia a sympatizanti Klubu Martina Rázusa (MR) – Maroško sa v stredu 08. marca najprv stretli v mestskom parku pri soche Martina Rázusa, aby si spoločne so zástupkyňou primátora Petrou Dzurmanovou, uctili kyticou kvetov život a dielo spisovateľa, kňaza MR. V našom meste pôsobil na sklonku života v rokoch 1930-1937. Toto obdobie bolo najplodnejším v jeho literárnej tvorbe. Napísal a vydal 12 kníh, z ktorých prev. časť čerpala námet v histórii mesta.
Klub MR – Maroško bol založený na prvom, zakladajúcom Valnom zhromaždení (VZ) 02. februára 2007. Do svojho vienka si predsavzal cieľ – uchovávať a propagovať odkaz života a diela Martina Rázusa, ako aj ďalších literárnych a kultúrnych dejateľov spojených s mestom Breznom. Na terajšom 11. VZ teda završoval prvú desať – ročnicu svojho pôsobenia.
Dnes má Klub Maroško 47 členov z toho 32 žien a 15 mužov, pomerne stabilnú členskú základňu. Ako sa na rokovaní konštatovalo, aj solídne miesto v povedomí, nielen občanov mesta..
V priestoroch Horehronského múzea za účasti 29 prítomných členov, zhodnotili činnosť za rok 2016, ako sa darí plniť stanovený cieľ. Predseda Klubu Milan Kováčik vo svojej správe uviedol, že vo vlaňajšom roku buď samostatne, alebo v spolupráci so svojou matkou - Miestnym odborom Matice slovenskej (MO-MS), Horehronským múzeom, so Spolkom MR v Liptovskom Mikuláši (LM) zorganizovali, alebo sa aktívne podieľali na 15. podujatiach. Z nich uvedieme aspoň tri významné:
Prvá sa uskutočnila v Ms. Dome kultúry (MsDK) 07. júna 2017, kde sme v spolupráci s MO-MS, s mestom Brezno, obcami Bacúch a Čierny Balog pripravili slávnostný koncert pod názvom „Koncert ďakujeme Vám...“. Venovaný bol trom významným osobnostiam kultúrneho a spoločenského života mesta Brezna a Horehronia, ktorí sa v prvom polroku 2016 dožili životného jubilea 80 rokov. Šlo o breznianskeho rodáka spisovateľa Igora Gallu (*13.04.1936), akademického maliara Jozefa Cesnaka (*06.02.1936) - rodáka z Bacúcha a čiernobalockého rodáka spisovateľa Petra Kováčika (*06.06.1936). Koncert bol emotívnym vyjadrením poďakovania za ich celoživotné dielo a propagáciu regiónu na Slovensku i za hranicami. Umelecky oslovil plnú sálu Ms.DK.
Druhou - 06. august 2016, 15 ročník Cykloturistický maratón Po stopách MR v spolupráci so Spolkom MR v Liptovskom Mikuláši a s podporou primátora mesta Brezno.
Treťou našou najvýznamnejšou akciou, na ktorej sme sa aktívne podieľali v meste Brezno, sa konala 20. novembra 2016 – Celoslovenské spomienkové oslavy pri príležitosti 210. Výročia narodenia a 150 výročia úmrtia Karola Kuzmányho. Breznianskeho rodáka, evanjelického kňaza, spisovateľa, podpredsedu MS. Program osláv mal dve časti. Ráno v evanjelickom kostole – slávnostné služby božie, ktoré sa konali v priamom televíznom prenose RTVS na dvojke. Poobede v Ms.DK slávnostný program pod názvom „Život a dielo Karola Kuzmányho“. Program s množstvom účinkujúcich, taktiež umeleckým zážitkom oslovil plnú sálu Ms.DK.
Svoju činnosť pravidelne publikujeme.:
- Na internetovej stránke Matice Slovenskej – máme umiestnených 18 textovo - obraz. príspevkov
- Na internetovej stránke www.stredoslováci.sk – máme celkom 11 textovo - obraz. príspevkov
- V regionálnych novinách MY HOREHRONIE – 6 príspevkov
- Akcie si textovo - fotograficky snažíme zaznamenávať pravidelne aj do vlastnej kroniky.
Na VZ bol prijatý aj plán práce na rok 2017, ktorý obsahuje 12 akcií, z nich sa hlavne zameriame:
- 05. august – 16. ročník Cyklomaratónu Po stopách MR v spolupráci so Spolkom MR v LM.
- September 2017 – Martin Rázus (*18.10.1888+8.8.1937) a jeho pôsobenie v Brezne.
Spomienkové stetnutie pri príležitosti 80 výročia úmrtia. Premiéra videofilmu o živote a diele
MR natáčanom v Brezne r. 2016 absolventmi Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.
- 27. septembra – v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, odhalíme pamätnú tabuľu
spisovateľom a evanj. kňazom Ján Milochovský (1630+1684 v Brezne) a Ján Simonides (1648+1708).
Brezno,  8. marec 2017

Text: Milan Kováčik - predseda Klubu MR - Maroško
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči Csc.  - fotogaléria:

https://photos.google.com/share/AF1QipMgd-3VJGYTxqscjz5WMF_lRawSTmQLJ0trCMR9i7C2G19norSFkUyLPJRy7PsoYg?key=VTlQNGdUeENpTjN4RHByUFVjNHU4aTdfaFV5bzhn

článok neprešiel jazykovou úpravou