„Jozef Miloslav Hurban – po jeho stopách v roku 2017“


//„Jozef Miloslav Hurban – po jeho stopách v roku 2017“

Dňa 22.10.2017 sa uskutočnil zájazd – „Jozef Miloslav Hurban – po jeho stopách v roku 2017“, ktorý organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pre základné školy a Gymnázium Janka Matúška v meste Galanta. Na dvoch autobusoch krátko po ôsmej hodine sa vydalo na cestu 76 žiakov v sprievode pedagógov: Mgr. I. Antalecová, Mgr. D. Tiefenbach, Mgr.M. Danišovičová a Mgr. A. Tábori spolu s nimi členovia výboru MOMS Ing. Lehotský a JUDr. Miženko.
Súčasťou projektu bol autobusový zájazd a návšteva múzeí v Hlbokom a Myjave a vojenská prehliadka z príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR na Námestí M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Cesta nám ubehla príjemne a v družnej debate. Navštívili sme múzeum Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom a oboznámili sme sa s históriou kodifikácie slovenčiny našimi národnými dejateľmi Štúrom, Hurbanom a Hodžom v roku 1843, osobnosťou J. M. Hurbana a históriou boja za národné práva, osobnosťami i obyčajnými ľuďmi, ktorí im boli nápomocní v boji za uskutočnenie týchto i pre nás dôležitých zmien. V pamätnej izbe J. M. Hurbana sme boli oboznámení s informáciami, ktoré sme ešte z hodím neovládali, videli sme jeho obrovskú bustu, výukové panely, veľké množstvo obrazového materiálu, krojov, historických predmetov a medailónmi našich spisovateľov. Taktiež sme navštívili Hurbanovo miesto posledného odpočinku.
Naše ďalšie kroky viedli do Brezovej pod Bradlom, kde sme sa zúčastnili osláv Dňa Ozbrojených síl SR so záujmom sme si obzerali vojenskú prehliadku a na vlastné oči videli pána ministra obrany SR. Zaujali nás statické ukážky vojenskej techniky, vojenských zástav, odevov, rovnošiat i prelet vojenských stíhačiek a vrtuľníkov.
Zúčastnili sme sa pietneho aktu kladenia vencov, so záujmom sme si vypočuli príhovory, pri ktorých sme si uvedomili silu, bojovnosť, odhodlanosť, obetavosť a hrdosť Slovákov v boji za to, čo je pre nás už samozrejmé. Hymnická pieseň v podaní Mužského cirkevného spevokolu z Brezovej pod Bradlom a hymna SR boli najväčším podnetom na uvedomenie si našej národnej hrdosti.
Okolo obeda sme sa pobrali do Myjavy, do Múzea Slovenských národných rád a oboznámili sme sa s vývinom politickej situácie v našej krajine od obdobia 1. svetovej vojny dodnes a utváraním Slovenských národných rád.
Tento veľmi zaujímavý zájazd bol pre nás veľkým prínosom a ďakujeme svojim sprievodcom za užitočne a príjemne strávený deň.

Mgr. Ingrid Antalecová a
žiaci VI., VIII. A IX.A ZŠ G. Dusíka v Galante

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-10-18T09:53:03+00:0018 októbra 2017 |Trnavský kraj|
X