JOZEF MILOSLAV HURBAN V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

thumbnail

...Na Považskom svete všetko sa ti smeje, ako by si chodil v krajine nádeje. A keď hore pozrieš od Žiliny k Strečnu, v tom obraze vzhliadneš túžbu Tatier večnú....       / J.M.Hurban/

Dom a Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi pripravil pre obyvateľov mesta spomienku na významnú osobnosť slovenských dejín Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho  narodenia. Video prezentáciu s hovoreným slovom Mgr. R. Wencelovej doplnili ukážky z diela tejto vedúcej osobnosti slovenského národného hnutia 19. storočia, zakladajúceho člena MS a člena jej výboru, spoluautora Memoranda národa slovenského, vydavateľa a redaktora Slovenských pohľadov, prvého predsedu SNR, teológa, spisovateľa, básnika...Ukážky predniesli členovia Divadelného súboru Hviezdoslav, matičiari i recitátori /Ing. P. Konig, J. Gavlák, M. Findurová, A. Adamjaková, M. Mašlárová, Z. Veisenpacherová/. Prítomných privítal riaditeľ DMS Mgr. R. Zacher, PhD.. Podujatie obohatil člen Spišského dejepisného spolku M. Palušák, ktorý informoval o výskume lokality Branisko, na ktorom prebiehali boje 5. 2. 1849 a sú tam pochovaní aj slovenskí  dobrovoľníci z cisárskeho vojska. Ich hroby sa stále nenašli, a výskumom sa približujeme k ich odhaleniu. Podujatia sa zúčastnil aj mladý zástupca SNS.

Mgr. J. Prochotská

článok  neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia