Jozef Pribilinec


//Jozef Pribilinec

Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici, v spolupráci s mestom Kremnica, si dňa 19. októbra 2017 pripomenul bývalého slovenského atléta v chôdzi Jozefa Pribilinca, ktorý v tejto disciplíne dosiahol významné úspechy. Pôvodne sme plánovali usporiadať besedu s menovaným, ale napriek o uistení termínu konania podujatia, sa na besedu nedostavil. Následne Matilda Olbrichtová prítomným obyvateľom mesta, členom nášho odboru Matice slovenskej a zástupcovi Matice slovenskej v Martine ThLic. Mgr. Viliamovi Komorovi, PhD, pracovníkovi strediska národnostných vzťahov, priblížila športovú dráhu Pribilinca.
Narodil sa dňa 6. júla 1960 v Kopernici. V atletike začínal s bežeckým lyžovaním. Prvé preteky v chôdzi absolvoval ako učeň v máji 1977. Na jeseň toho istého roku vyhral celoštátnu učňovskú olympiádu a ako 17-ročný prišiel do chodeckej skupiny Juraja Benčíka. ASVŠ Dula Banská Bystrica. Onedlho sa stal juniorským svetovým rekordérom na 10 km a následne v toku 1979 aj juniorským majstrom Európy. V nasledovných rokoch získal mnohé cenné úspechy, z ktorých uvediem aspoň tie najcennejšie získané v chôdzi na 20 km. V roku 1986 majster Európy, v roku 1988 olympijský víťaz, kde časom 1:19:57 vytvoril nový olympijský rekord.
Stredná a staršia generácia mesta sa pamätá, že Pribilinec počas viacerých rokov zorganizoval v meste Kremnica konanie chodeckých pretekov na 10 km za účasti popredných pretekárov. Prvý ročník odštartoval v roku 1979.

Milan Rybársky
predseda MO MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

2017-11-14T15:52:13+00:0014 novembra 2017 |Banskobystrický kraj|
X