Jubilantka Folklórna Sereď

thumbnail

Sereď, 24. 10. 2016

V Dome kultúry v Seredi sa uskutočnil 24. októbra 2016 jubilejný 10.ročník regionálnej súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Sereď, Trnavským samosprávnym krajom , Maticou slovenskou a Inštitútom vzdelávania MS. Vďaka týmto inštitúciám sa mohla uvedená súťaž, ako aj iné súťaže organizované pre mládež, uskutočniť.
Ako každý rok, aj tento sa tešila záujmu najlepších spevákov viacerých škôl. Spolu ich súťažilo 18, konkrétne zo ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Jana Amosa Komenského a Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi , ZŠ Štefánikova v Galante, ZUŠ v Sládkovičove a ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa v Seredi.
Súťažilo sa v 3 kategóriách: žiaci 1.stupňa, 2.stupňa a študenti ZUŠ a SŠ. Každý súťažiaci zaspieval po dve ľudové piesne- pomalú a rýchlu bez hudobného sprievodu. Spevákov posudzovala 3-členná porota v zložení Mgr. Mudrochová, Mgr. Pellerová- obe učiteľky ZUŠ a za MO MS A. Karelová. Ako konštatovala predsedníčka poroty , z roka na rok má súťaž lepšiu úroveň a porota má neľahkú úlohu.

Konečné poradie:
1. kategória:
1. Adela Huláková- ZŠ s MŠ Šoporňa
2. Tamara Gablíková- CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď a Abigail Škoríková- ZŠ Vinohrady n/Váhom
3. Karin Popluhárová- ZŠ Štefánikova Galanta a Alex Barienčík- ZŠ J. A. Komenského Sereď

2. kategória:
1. Tereza Gablíková- ZŠ J. A. Komenského Sereď
2. Nikoleta Skladaná- ZŠ J. A. Komenského Sereď
3. Kristína Diaková- ZŠ Vinohrady n/ Váhom

3. kategória:
1. Jadranka Bangová- ZUŠ J. Fischera- Kvetoňa
2. Ema Uramová- ZUŠ J. Fischera- Kvetoňa
3. Juraj Vrbovský- ZUŠ Sládkovičovo

Ocenení dostali diplomy a ceny- hodnotné CD-čka , všetci zúčastnení boli občerstvení.
Touto cestou ďakujem nielen organizáciám, ktoré finančne prispeli na súťaž, ale aj pedagógom, mládeži, rodičom a starým rodičom, ktorí nosia v srdci slovenské ľudové piesne.

Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia