Jubilantka Zuzana Jungerová


//Jubilantka Zuzana Jungerová

Nižná Slaná, 17. 3. 2018

Zakladajúca členka Miestneho odboru Matice slovenskej a Folklórnej skupiny Hrabina z Nižnej Slanej pani Zuzana Jungerová sa 15. marca 2018 dožila krásnych 90 rokov.
Zdravotné problémy jej zabránili pred šiestimi rokmi aktívne účinkovať na folklórnej scéne a odkázali ju na pomoc inej fyzickej osoby. Túto pomoc našla k svojej veľkej spokojnosti v Špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domov sociálnych služieb SUBSIDIUM v Rožňave. V tomto má zabezpečenú starostlivosť a miesto, kde trávi jeseň života. Ďakujem vedeniu Subsidia za ústretovosť a poskytnutie spoločenskej miestnosti, kde sme mohli vyjadriť vďaku a zablahoželať našej jubilantke.
V sobotu 17. marca 2018 o 10. hodine nás očakávala síce na vozíku, ale plná elánu a úsmevov aj s najbližšími príbuznými. Členovia Folklórnej skupiny Hrabina takmer v pôvodnom zložení z roku 2009 a so súčasnými členmi so spevom „Ej, pila bi jä vodu“ pozdravili jubilantku aj prítomných.
Po gratuláciách a kvetinových daroch sme odovzdali pani Zuzane fotoalbum z účinkovania v Hrabine na spoločenských a folklórnych podujatiach, ktorý ju potešil najviac. Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Nižnej Slanej Mgr. Milena Kolesárová odovzdala v mene výboru legitimáciu Čestného členstva za dlhoročnú spoluprácu pri plnení základného poslania Matice slovenskej. Riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková udelila pani Jungerovej Ďakovný list pri príležitosti životného jubilea.
Po slávnostnom prípitku nasledoval očakávaný spevácky program, do ktorého sa automaticky zapojila aj jubilantka. Tí členovia, ktorí tetku Zuzanu nezažili, sa nestačili diviť, keď ju počuli spievať piesne z umiestnenia v Zlatom pásme v súťaži „Hlase moj, hlase“ z roku 2009. Po dvoch hodinách spevu a vynikajúceho sprievodu Vladimíra Gona na akordeóne nám prišlo akurát ľúto, že tetka Zuzana nemôže už s nami účinkovať.
Vyjadrujem veľkú vďaku za čas, ktorý sme mohli stráviť na tejto oslave, zaspomínať si a poznať aj nové piesne z nevyčerpateľného zásobníka pani Jungerovej. Veľmi pekne ďakujeme rodinným príslušníkom za pohostenie celého nášho kolektívu.

 Ing. Martin Gallík
vedúci FSk Hrabina

2018-03-21T15:12:40+00:0021 marca 2018 |Košický kraj|
X