Jubilejný 10. ročník mladomatičného turnaja gen. Milana Rastislava Štefánika

thumbnail

Vranov nad Topľou, 23. 12. 2016

Miestny odbor MS vo Vranove v spolupráci s odbormi Mladej Matice už desať rokov realizuje netradičný zimný futbalový turnaj v športovej hale venovaný propagácii osobnosti M. R. Štefánika, no súčasne organizovaný s cieľom podporiť športové aktivity mládeže a pritiahnuť do našich radov ďalších mladých záujemcov. Nebolo tomu inak aj v záverečných dňoch roku 2016. Národno-športová akcia sa uskutočnila dňa 23. decembra 2016 v športovej hale na Sídlisku Juh vo Vranove. Hlavným mottom akcie bol tak ako pominulé roky výrok M. R. Štefánika: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem!“ Organizátori pri príprave podujatia mohli rekapitulovať minulé ročníky, no aj zamyslieť sa nad plynutím času. Turnaj má svoju už desať ročnú tradíciu a pozitívom je, že organizačnú štafeta sa odovzdáva stále novým usporiadateľom. Od roku 2006 organizovali postupne mladí matičiari Pavol Madura, Marián Gešper, Viktor Pavelko, Jana Hančáková, Martina Maximová, Miroslav Gešper a v tomto roku to bol podpredseda MM Martin Hajník.
Akcia sa začala tradične krátkou prednáškou venovanou gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi so zameraním aj na jeho neochvejnosť a tvrdošijnosť s akou bojoval za slovenský národ, čím je pre mládež jasným vzorom. M. R. Štefánik bol nielen vedec, diplomat, vojak a politik, ale išlo aj o človeka s odvážnym športovým duchom, čo dokazovali opakované výstupy na Mont Blanc v Alpách a doteraz neprekonaná dĺžka pobytu na tomto štíte za účelom astronomického pozorovania.
Víťazstvo prvého miesta si zaslúžene vybojovalo družstvo „Mladá Matica Cyrila Martiša“ a celkovo sa ho zúčastnilo osem mládežníckych družstiev. Víťazom boli odovzdané pamätné matičné diplomy a vecné ceny. Podujatie spolu s inými faktormi prispelo k propagácii národnej myšlienky v regióne už aj v minulosti, každým rokom znamenalo vzrast záujmu mladých ľudí o členstvo v Matici slovenskej i v odboroch Mladej Matice. V roku 2017 sa podujatie plánuje uskutočniť s účasťou zástupcov mladých matičiarov z rôznych častí Slovenska.

Marián Gešper
podpredseda MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia