Jubilejný háj RČS 1918 – 1928 na Hôrke


//Jubilejný háj RČS 1918 – 1928 na Hôrke

Slovenská Ľupča, 10. 6. 2018

Štvorčlenná skupina turistov – dôchodcov už štvrtý rok po celom Slovensku vyhľadáva Jubilejné háje vysadené z netradičných stromov, vyznačených pamätníkom alebo mohylou s pamätným kameňom, na ktorom je obyčajne vytesaný text RČS 1918 – 1928. Tieto mala roku 1928 za úlohu pripraviť každá lesná správa nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a Podkarpatskej Rusi. Na takto pripravených miestach, nachodiacich sa obyčajne na lokalitách viditeľných do širokého okolia – v nedeľu 28. októbra 1928 zapálili vatry a konali veľké ľudové zhromaždenia na oslavu 10. výročia vzniku Republiky Česko-Slovenskej (RČS).
Doteraz sa im podarilo aj s pomocou ďalších turistov nájsť, opraviť a zdokumentovať už 14 takýchto pamätníkov. V nedeľu už po 5-krát prijali pozvanie od Mgr. Tomáša Trstenského, 33 ročného predsedu Klubu slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička a člena redakcie horského e-magazínu Hiking.sk. Popoludní vyrazili teda z Brezna do Slovenskej Ľupče na dohovorené stretnutie.
Pamätný háj je v Slovenskej Ľupči vysadený v južnom svahu Hôrka (466 m n. m.), severne od intravilánu obce (mestečka), presnejšie nad obecným cintorínom. Prístupný je z podhradia Ulicou pod Hôrkou alebo cez hlavnú bránu cintorína. Potom prechodom cez cintorín a ďalej bráničkou v severozápadnom rohu cintorína. Tu sa začína po úboči (južnej strane) pevný, cca 500 m dlhý chodník vedúci až na temeno kopca. Slúži aj pre kalváriu. Asi v strede výstupu, pri chodníku sa nachodí väčšia Informačná tabuľa „Hôrka“, na ktorej je vypísané: „… obec Slovenská Ľupča na počesť 10. výročia trvania Československej republiky (1918 – 1928) zalesnila Hôrku borovicovými sadenicami, pričom na južnej strane vytvorili letopočet 1 9 2 8 (z borovice čiernej – netradičný strom). Na temene kopca Hôrka postavili slovenský znak – trojvršie zo skál. Do neho je osadený mohutnejší betónový dvojkríž.
Trojvršie zo skál je dnes už rozpadnuté, taktiež na mieste, kde bola zrejme na dvojkríži umiestnená tabuľka s textom o význame tohto miesta, ostali len dva väčšie otvory.
Zarastené okolie okolo dvojkríža vystrihali, upratali a na kríž bielou olejovou farbou vypísali RČS 1918 – 1928 a na pätu kríža aj rok 2018.
Po zdokumentovaní a fotografovaní ich blížiaca búrka poháňala na zostup do stredu obce. Na námestíčku stačili ešte urobiť pár záberov pri mohutnom morovom stĺpe a už potom prečkať hrmavicu pod striežkou, na priedomí hostinca, pri dobrom pive.
Celý priebeh akcie je zdokumentovaný na priloženej fotoprezentácii – https://photos.google.com/share/AF1QipMnomIB2xmVBS_puVgUicX04xcEAJL-DeUUtrFfSC8HZ2sskcapLfQ7w6mLnXBZBg?key=cy0tVzllY1hNSFhuM1oxWjVUUHBsLS1pWDNNbXZR

Ing. Milan Kováčik

Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc.

2018-06-12T16:00:34+00:0012 júna 2018 |Banskobystrický kraj|
X