Jubilujúce Abrahámovce - 590. výročie od prvej písomnej zmienky za účasti matičných folklórnych skupín

thumbnail

„Bohatstvo kraja, z ktorého pochádzame, kde lásku, hrdosť a pokoj nachádzame, to nikdy nestratíme. Lebo aj keď s po svete rozídeme, vždy sa radi vrátime, na tie miesta, kde korene máme vďační za život i výchovu otcovi a mame.“ (D. Remetová – Jubilujúce Abrahámovce)
Ak si významné výročie pripomína obec, slávnosť je vždy udalosťou kraja, pretože je výročím jej obyvateľov, ale aj tých, ktorí sa tu narodili a prežili časť života. „Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám“ – zdôraznil v slávnostnom príhovore starosta obce MVDr. Ján Novotný.
Počas víkendu sa stretli všetci, ktorí sú úzko spätí s týmto malým kúskom našej slovenskej vlasti a s hrdosťou naň spomínajú, aj keď ich povinnosti a práca odviali ďaleko do sveta. V mysli sa vždy vracajú sem, lebo tu poznali každý kameň, brázdu strom... Aj tento malý kúsok zeme dal národu velikánov ducha, na ktorých môžeme byť hrdí. Veď odtiaľto vzišlo 5 kňazov, doktor, mnoho učiteľov, inžinierov...
Najstaršia priama zmienka o Abrahámovciach je z roku 1427, kde sa uvádzajú pod menom Abranfalus, hoci najstaršou pamiatkou svedčiacou o dávnom osídlení dnešného chotára Abrahámoviec je archeologická lokalita – eneolitická mohyla. Patrí k najväčším mohylám na východnom Slovensku a jej veľkosť svedčí o tom, že v nej bol pochovaný významný predstaviteľ pastiersko-roľníckeho ľudu, ktorý žil na tomto území asi pred 4000 rokmi.
V piatok 28.7.2017 sme privítali Muziku Milana Rendoša a jeho hostí – Barboru Feckovú, Jožka Jožku, Trio Svitkových s FS Vargovčan. Celé ihrisko, kde sa konal koncert burácalo, pretože folklór hýbe aj našou dedinou. Básnik o tom vydáva svedectvo: „Radosť spôsobuje velikú, keď rodáci počujú spievať Valiku. Od dojatia vyjde slzička, keď na pódium vystúpi Torička“.
V sobotu 29.7.2017 program pokračoval vystúpením matičných umeleckých kolektívov: FSK Hažlínčanka, FSK Rokytovčan, FSK Torička. Boli sme svedkami skutočného umeleckého stvárnenia bohatstva šarišského folklóru. Vystúpenie úsmevno – zábavnej skupiny Traky pohladilo dušu, potešilo srdce a vyčarilo úsmev na každej tvári. Do krutu a do skoku až do rána bieleho na ľudovej veselici vyhrávala skupina ELIT.
Veľmi milou a povzbudzujúcou návštevou bola účasť na našich sobotňajších slávnostiach podpredsedu Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, ktorý zablahoželal Abrahámovčanom a vyzdvihol aktívnu činnosť miestneho odboru a jej aktivistov v obci.
Nedeľa 30.7.2017 sa niesla v znamení stretnutia rodákov na bohoslužbách: „Vítame vás, naši drahí, starí, mladí, veľkí, malí, všetko tu dnes víta vás, nech váš krok tu požehnaný. Nedeľa je svätý čas!“ Po obede nás pozdravili FS Kurimjan, FS Bartošovian, FS Osikovčan, FS Torička a všetko zaklincovalo vystúpenie FS Šarišan s našou rodáčkou Editou Remetovou – Adamkovou. V programe výrazne pôsobilo aj konferencierske slovo v podaní Mgr. Martina Klempaya.
Celý program osláv si vyžadoval mimoriadne náročnú prácu. Všetky práce boli uskutočnené najmä zásluhou pracovnej skupiny pri OcÚ pod vedením Milana Baloca a za pomoci členov MO MS Dubinné. Ako povedal „ Janko Kmecik, ročník 51“: „Možeme šumňe dzekovac richtarovi našeho šumneho valalu a jeho spolupracovnikom, že take daco zorgaňizovaľi.“

Erika Kaňuchová

článok neprešiel jazykovou úpravou