KEĎ MÁ ČLOVEK POCIT HRDOSTI K SVOJEJ PRÁCI, K SVOJEJ RODINE, K SVOJEJ DOMOVINE, K SLOVENSKU…


//KEĎ MÁ ČLOVEK POCIT HRDOSTI K SVOJEJ PRÁCI, K SVOJEJ RODINE, K SVOJEJ DOMOVINE, K SLOVENSKU…

Šurany,

KRST CD „Zatancuj si s Kesankou“ bol príležitosťou ku krásnym oslavám jubileí Slovenska, mesta, dediny. Výročie Slovenskej republiky a výročie dychovej hudby KESANKA sa snažilo ukázať, že oslava spoločných 25 rokov od ich vzniku má každému pripomenúť, že obraz Slovenska závisí na každej základnej bunke – na rodine.
V Bánove úspešne pracuje 20 rokov spoločná Hudobná keská rodina, ktorú založili súbory Kesanka a Mrchane. So svojimi vedúcimi: kapelníkom Jozefom Kozárom a jeho manželkou Miroslavou, prináša medzi ľudí piesne a hudbu ako prostriedok k výchove. Veď texty piesní, či texty básní a či sprievodného slová moderátoriek spomínaných telies rozšírené o ďalšie dychovky Bánovčanka a Rosička, nútia divákov premýšľať. Mnohí diváci si vtedy uvedomujú, aké neopakovateľné sú krásy Slovenska ukryté v ľuďoch, v pekných medziľudských vzťahoch, kultúre či v našej rôznorodej krajine.
Možno aj večer s Kesankou, známej tiež z TV relácie SENZI SENZUS, splnil svoje poslanie a pripomenul ľuďom, že človek zostane človekom iba vtedy, ak si bude chrániť, rozvíjať a ctiť svoje danosti tak, aby dokázal odovzdať svetu kus seba samého v prospech toho spoločného. Spoločného „dobra“.
Ďakujeme všetkým zúčastnením za nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá prispela k spojeniu domácich súborov a predstaviteľov Bánova i významných hostí z celého Slovenska. Na javisku vystúpili deti z DDO Rosička pri ZUŠ Šurany so svojimi učiteľmi Andrejom, Jozefom Kozárovými a Zuzanou Tomkovou. Ľudové piesne s nimi zaspievali Maťko Rodný a Emka Kováčová. Zo Šurian si priniesli i vybranú trojgeneráciu 16-členného súboru Mrcháň so 105-ročnou Marou Sárou. Medzi vinšovníkmi sa predstavili speváčky Rozmaríny a svetoznámy komik Adrián Ohrádka. Ďakujeme im. Divákov i jubilantov potešili deti, teraz už dospelí ľudia, pokračovatelia Kesanky, dychovkári z Bánovčanky. Dychový orchester presvedčil, že v novom obsadení pod taktovkou Martina Meliška pokračujú vo svojej úspešnej hudobnej ceste a všetci veríme, že už čoskoro potešia svojim koncertom i zahraničných Slovákov.
Matica slovenská Martin v zastúpení jej podpredsedu Mareka Hanusku a Národné osvetové centrum Bratislava v zastúpení Jozefa Buriča odovzdali každému členovi Kesanky významné ocenenia, za čo sme im veľmi vďační. Poďakovanie patrí hlavne majstrovi dychovkárskej Európy, Adamovi Hudecovi. Ako režisér a aranžér nového CD nosiča, prevzal úlohu krstného otca a nezabudol, že prijal ochranu nad bánovskou dychovkou ako člen Hudobnej keskej rodiny. Vedúci súborov /rodina Kozárových a rodina Meliškových/ i touto cestou ďakujú za podporu ich činnosti starostke obce Bánov Helene Juríkovej. Blahoželanie patrí hlavne tým skôr narodeným „kesankárom“ za ich celoživotnú hudobnú cestu spojenú so šírením slovenských piesní, pekných zvykov a hlavne kamarátskych vzťahov, ktoré sa medzi ľuďmi začínajú ceniť viac než zlato. Ďakujeme, učíme sa od nich. Veríme, že sa tak isto učia od nás naše deti a od nich deti najmenšie Tlmočíme aj poďakovanie divákov najstarším členom Kesanky za ich vitalitu a hlavne za záver, v ktorom vyslovil Michal Krajčír prosbu venovanú všetkým našim rodinám dedín a miest : “ Mamky, slovenské mamičky, učte deti naše pesničky“ A my len pridávame: „… a radujte sa, že žijeme v tak krásnom Slovensku!“
Krst CD Zatancuj si s Kesankou dokázal, že súbory Hudobnej keskej rodiny nielen pobavia, ale svojim majstrovstvom zábavy, slova a hudby pripomínajú všetkým divákom, že patria do jednej veľkej spoločnej slovenskej rodiny, kde sa nezabúda na oslavy tak, ako sa to v každej rodine sluší a patrí. Tento rok možno označiť ako rok výročí. Pri 100. výročí deklarácie slovenského národa v Martine či 155. výročí Matice slovenskej a iných celoslovenských výročiach, oslavuje mesto Šurany 880. výročie a Bánov 905. výročie svojej prvej písomnej zmienky. Možno práve bánovské súbory, ako kolektívny člen Matice slovenskej , dokážu zapáliť v ľuďoch hrdosť na svoju históriu v ktorej sme ako vyvolený národ prijali pred 1155 rokmi Cyrila a Metoda, aby sme prostredníctvom svätého písma šírili v našom jazyku lásku a porozumenie medzi ľuďmi. Slováci to dokážu, veď i Ján Pavol II. pri návšteve Slovenska vyslovil vyznanie, ktoré hovorí za všetko: “ Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“ Dokážeme to, spoločne a s vierou v dobro.
MKS

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

Marek Hanuska, podpredseda MS, odovzdáva Miroslave Kozárovej ocenenie členom Kesanky

Marek Hanuska, podpredseda MS, odovzdáva Miroslave Kozárovej ocenenie členom Kesanky

 

fotografia z podujatia

 

2018-01-17T14:47:43+00:008 januára 2018 |Nitriansky kraj|
X