Kellnerova Poloma


//Kellnerova Poloma

Dosiahnuť a zažiť úspech a uznanie patrí v ľudskom konaní k tým najvyšším métam a najsilnejším motívom. O úspech sa snaží predovšetkým každý ambiciózny človek.
Organizátorov 23. ročníka recitačnej súťaže Kellnerova Poloma veľmi potešilo, že sa na súťaži stretli s veľkou ambíciou mladých ľudí predviesť výsledky svojho snaženia a talentu tak, aby boli zavŕšené zodpovedajúcim úspechom a uznaním. Do Základnej školy v Gemerskej Polome 1. marca 2019 zavítali všetci, ktorí majú radi umelecký prednes, prišli nádejní recitátori, možno budúci spisovatelia či herci …
Deň organizovania 23. ročníka Kellnerovej Polomy bol opäť sviatkom reči a umeleckého slova, prišli ho osláviť malí i veľkí, ale i učitelia, niektorí rodičia či starí rodičia. Po pôsobivom úvodnom vystúpení detského folklórneho súboru Bambuchy, ktorý pôsobí pri ZŠ, prítomných srdečne privítala Mgr. Jana Krivušová, zástupkyňa riaditeľa základnej školy. Za organizátorov sa v krátkosti prihovorili Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce Gemerská Poloma, Mária Antalová, predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome, a PhDr. Vladimír Vnenčák, riaditeľ ZŠ.
Zvlášť boli privítaní hostia, medzi ktorými nechýbala pani Mária Halková, ktorá nevynechala ani jeden ročník. Pozvanie prijali: Ing. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave; Tatiana Tomková, kultúrna pracovníčka DMS; Tatiana Kršková, dlhoročná porotkyňa recitačných súťaží a majiteľka kníhkupectva KNÍHART v Rožňave. Medzi hostí zavítal i poslanec obecného zastupiteľstva pán Marian Ferenc. Pozvanie prijali i učiteľky SJL na dôchodku, ktoré sa v priebehu existencie tejto súťaže na jej organizovaní priamo podieľali alebo vychovali niekoľko úspešných recitátorov v tunajšej alebo inej ZŠ v našom okrese a svojimi odbornými radami ako porotkyne súťažiacich usmerňovali – Mgr. Zuzana Hanuštiaková, Mgr. Zuzana Horká, Mgr. Oľga Štrbová, Mgr. Helena Fehérová, Mgr. Kvetoslava Nagyová a Mgr. Žofia Valentíková. Tieto odborníčky boli členkami porôt.
Pre organizátorov súťaže bol potešujúci vysoký počet účinkujúcich – 76. Znamená to, že zanietenie pedagógov, ktorí do prípravy svojich zverencov vkladajú svoj čas, schopnosti i nadšenie, sa prakticky zúročil v samotných prednášajúcich.
Hovorí sa, že v živote človeka nie sú dôležité veci, ale okamihy. A práve tento deň bol určite nezabudnuteľný a neopakovateľný. Organizátori sa už tešia na ďalší, 24. ročník Kellnerovej Polomy.

Mgr. Jana Krivušová,
za organizátorov súťaže

2019-03-05T14:55:04+00:005 marca 2019 |Košický kraj|
X