Kellnerova Poloma


//Kellnerova Poloma

Gemerská Poloma,  3. 3. 2017

Peter Kellner Hostinský, osobnosť nášho Gemera. Narodil sa 06.01.1823 v Gemerskej Polome, zomrel 10.08.1873 v Rimavskej Sobote. Spisovateľ, novinár, historik, filozof a redaktor. Vzdelanie získal v Gemerskej Polome, maturoval na gymnáziu v Rožňave, neskôr pokračoval v štúdiu na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa venoval štúdiu filozofie a teológie a pomáhal Ľudovítovi Štúrovi redigovať Slovenské národné noviny a Orla tatranského. Zároveň pod menom Záboj-Hostinský uverejňoval v týchto novinách a v ich literárnej prílohe básne, historické a vedecké články. Napísal niekoľko rozsiahlych vedeckých rozpráv a štúdií z odboru národného hospodárstva, filozofie, prírodných vied, dejín literatúry, národopisu, histórie, ľudovej slovesnosti a teórie literatúry. Už táto skutočnosť hovorí jasnou rečou o talentovanosti a vzdelanosti Petra Kellnera-Hostinského, nehovoriac už o jeho neskoršej bohatej a všestrannej publicistickej činnosti.
Na jeho pamiatku sa každý rok v Gemerskej Polome koná súťaž v prednese poézie a prózy. Tohto roku sa konal už 21. ročník. Organizátormi sú už tradične ZŠ P.K.Hostinského v Gemerskej Polome, Miestny odbor Matice slovenskej v Gemerskej Polome Obecný úrad v Gemerskej Polome a Dom Matice slovenskej v Rožňave. Všetkých prítomných privítal starosta obce Ing. Miroslav Michalka, prihovorili sa aj riaditeľ školy PhDr. Vladimír Vnenčák a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing. Zlatica Halková. Organizačné a technické pripomienky mala znovu skvele pod kontrolou zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Jana Krivušová. Položením venca vo vestibule školy k veľkej fotke P.K.Hostinského sme si aj dôstojne uctili jeho pamiatku. A už sa to začalo, množstvo prihlásených detí dalo najavo, že táto súťaž má svoje miesto v srdciach mnohých. Potešujúce boli výkony všetkých a prišlo už aj veľa nových adeptov. Po vyhodnotení jednotlivých kategórii právom patrilo poďakovanie zakladateľom uvedenej súťaže, ako aj tzv. starším pani učiteľkám slovenského jazyka. Poďakovanie patrí hlavne organizátorom, ale aj všetkým, ktorí v krásne slnečný deň prišli do Gemerskej Polomy. Vrelá vďaka.

Ing. Zlatica Halková,
DMS Rožňava

článok neprešiel jazykovou úpravou

článok z podujatia

Výsledková listina (pdf)

2017-03-09T15:45:13+00:009 marca 2017 |Košický kraj|
X