Klub 3 x P, hodnotenie prvého polroku 2017

thumbnail

Heľpa, 6. júla 2017

Citát:  Umenie starnúť  spočíva v tom, že si urobíme z konca života obdobie šťastia – Mark Twain.

Vo štvrtok  popoludní sa stretlo 20 členiek – senioriek z dobrovoľného Klubu 3 x P (Pohyb, Príroda, Pamiatky) pôsobiaceho v Heľpe, aby spoločne zhodnotili činnosť svojho Klubu za prvý polrok 2017 – teda vo štvrtom roku ich pestrého a bohatého pôsobenia.  Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch prírodného amfiteátra,  kde sa tohto roku 23-25 júna uskutočnil už 52. ročník folklórneho festivalu Horehronské dni spevu a tanca. K úspechu podujatia určite znova prispelo aj prostredie v ktorom sa festival konal. Heľpiansky amfiteáter svojou polohou – vysoko na obcou, ktorá celá žije folklórom a svojim architektonickým riešením  patrí  určite k najkrajším na Slovensku.  Zo správy o činnosti, ktorú pripravila zakladateľka Klubu a jeho predsedníčka Mária Fedorová vyplynulo, že za prvý polrok si pripravili a zrealizovali 28 rôznych podujatí pozostávajúcich z turistických podujatí, ciest za pozoruhodnosťami regiónu a Slovenska, z ciest za zdravím a liečivou vodou, každý mesiac do Kováčovej. Čerešničkou bol autobusový výlet s podporou obce, ktorý smeroval do Žilinského kraja. Tu navštívili hrad Strečno, Budatínsky hrad a nezabudnuteľný drevený Betlehem v Rajeckej Lesnej.   Prvý polrok zavŕšili spoločným posedením a zábavou. Pozvali si aj dvoch  turistických kamarátov – tiež dôchodcov z Brezna, s ktorými sa stretávajú na turistike v okolí Brezna a Čierneho Balogu.  Svoju všestrannú šikovnosť helpianky nezapreli. Napiekli a doniesli lekvárové buchty a pampúšky, v kotlíku navarili výborný guláš a pripravili si program pozostávajúci zo scénok, ktoré vyvolávali návaly smiechu a športového zápolenia, v ktorých nerozhodoval vek, ale zručnosť a vtip.  Hostia priniesli miesto buchát fľaštičku na osvieženie, harmoniku na pozdvihnutie nálady a fotoaparát na zdokumentovanie pekných chvíľ. Doc. Pivovarči, ako člen Speváckeho zboru mesta Brezno zaspieval aj niekoľko skladieb v staroslovienčine, začo si vyslúžil veľkú živú kyticu z lúčnych kvetov.  Prostredie a pekné počasie tiež umocňovali atmosféru Spev, humor, scénky a športové zápolenia gradovali až nastal čas dohodnutého rozchodu. Domáce dievčatá v dobrej nálade prekvapili osobitným ocenením hostí. Obaja dostali výslužku za pohár gulášu a po tri lekvárové buchty.  Potešení Brezňania sa so svojimi  priateľkami lúčili slovami - Ďakujeme za krásne zážitky na vzácnom stretnutí . . . veríme, že neboli posledné.  Rímsky filozof, štátnik L.A. Seneca vyslovil citát, že „šťastné chvíle života sú krátke“, čo sa znova potvrdilo.

Heľpa 06. júl 2017
Text:  Milan Kováčik z Brezna
Foto: doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Fotogaléria: https://photos.google.com/share/AF1QipOzbKE7P1uTbvwD6rDfa6qvuwFHvoKBEyzzgDxzyHJdCeLuj78njcF67OVCDnGK7A?key=TGRRLVJKS1dYUnRfUll6Q0ZSVWFPWVQ3T1dyRGV3

článok neprešiel jazykovou úpravou