Kniha Oravy 2016

thumbnail

Dolný Kubín, 24. 4. 2017

Posledný pondelok mesiaca apríl oravský región dýchal atmosférou vyhodnotenia súťaže Kniha Oravy 2016

Výsledky súťaže:

Počet nominovaných kníh: 19 (beletria: 7, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 478 (beletria: 250, odborná literatúra: 228)

KATEGÓRIA BELETRIA
1. Hamarová, Darina. Slzy anjela. Bratislava : Motýľ, 2016.
2. Stopková, Mária – Františkánsky brat Lalík, Zachej Ľ. Motúziky k radosti. Trstená : Františkánske divadlo Elzeár – Bábkové divadlo Motúzik v spolupráci s predajňou QUO VADIS, 2016.
3. Galambošová, Michaela. Dve ženy. Bratislava : Marenčin PT, 2016.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
1. Huba, Peter. Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku. Martin : Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2016.
2. Kolektív autorov. Orava bez hraníc. Severovýchodná Orava. Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2016.
3. Juráňová, Jana (zost.). Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone. Bratislava : SLOVART, 2016.

 Vyhlásenie súťaže sa konalo v spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka  v Dolnom Kubíne. Nechýbala verejnosť,mládež ani matičiari z Dolného Kubína a Istebného.

Mňa osobne zaujal príhovor riaditeľa knižnice Petra Hubu medzi iným aj víťaza v kategórii odborná literatúra. „Som nesmierne rád,že aj Žilinský samosprávny kraj vyhlásil takúto súťaž a podporuje tieto aktivity,pretože ja osobne vnímam,že na pultoch kníhkupectiev,to znamená aj v knižniciach sa v poslednej dobe nachádza v ponuke veľa brakovej literatúry. Osobne ma o tom informujú aj čitatelia,ktorých sa to občas opýtam pri návšteve knižnice. Takto môžeme aspn dostať pre čitateľa aj  literatúru regionálnu.“ Môj pohľad- samozrejme je tu otázka aj hľadať možnosti ako by sa dalo nájsť riešenie dosť na trh viac kvalitnej literatúry. Nie je potrebné cenzurovať, ľudia čítajú a píšu čo chcú.
Možno sa nečíta menej,je doba elektronického a internetového prenosu. Menej sa navštevujú klasické knižnice. Takéto aktivity ako je regionálna literatúra by sa mali podporovať. Môj pohľad je aj ako sa má do toho zaangažovať Matica slovenská. Samozrejme že je,no asi treba tomu dodať väčší dôraz.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia