Kolokvium na počesť Andreja Chudobu


//Kolokvium na počesť Andreja Chudobu

Pukanec 26. 2. 2018

Myšlienka pripraviť kolokvium na počesť Andreja Chudobu zarezonovala prvýkrát na 12. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu, ktorý sa konal presne v deň jeho 90. nedožitých narodenín 21. novembra 2017. Vyslovil ju vo svojom príhovore odborný garant súťaže predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik. Predstavil tiež zámer umiestniť v Pukanci pamätnú tabuľu, ktorá by pripomínala pôsobenie tejto výraznej osobnosti slovenskej literatúry v Pukanci a Honte.
V prekvapivo krátkom čase sa tento zámer stal skutočnosťou. Dom Matice slovenskej v Leviciach, Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci s obcou Pukanec a miestnou základnou školou pripravili slávnostné odhalenie pamätnej tabule Andrejovi Chudobovi v priestoroch školy, v ktorej sa koná pravidelne literárna súťaž a počas života autora bola aj priestorom na vzácne stretnutia začínajúcich literátov s ním. Pamätnú tabuľu slávnostne odhalili starosta obce Ján Rievaj a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Leviciach Miroslav Považan. Od tohto okamihu sa pohľad každého prichádzajúceho do školskej budovy uprie na tabuľu s nápisom V Pukanci pôsobil v rokoch 1953 – 2014 spisovateľ a učiteľ Andrej Chudoba. Venuje Dom MS Levice a Spolok slovenských spisovateľov. To všetko na počesť spisovateľa, učiteľa, ale predovšetkým dobrého človeka, ktorého si pamätníci s úctou pripomínajú a uchovávajú vo svojich spomienkach. Verme, že sa podarí zriaďovateľovi školy zrealizovať zámer, aby škola niesla meno po tejto významnej osobnosti. Súčasťou stretnutia bola i pietna spomienka pri hrobe Andreja Chudobu na cintoríne v Pukanci.
Druhá časť dňa venovaná významnej osobnosti bolo samotné kolokvium pod názvom Andrej Chudoba v prítomnosti. Priestor poskytol Dom Matice slovenskej v Leviciach a kolokvium otvoril jeho riaditeľ Miroslav Považan. Miroslav Bielik potom predstavil prítomným osobnosť autora v kontexte slovenskej literatúry. V bloku nazvanom Stretnutia s Andrejom Chudobom a literárno-múzejná dokumentácia vystúpila publicistka, múzejníčka a členka Spolku slovenských spisovateľov Jana Borguľová. Svoje vystúpenie oživila krátkymi videoukážkami, ktoré oživili spomienky na autora a pripomenuli nielen jeho hlas, ale i spev. Podrobnejšie predstavila Andreja Chudobu v spomienkach a dokumentoch Štátneho archívu v Nitre z pracoviska Archív Levice Marta Švolíková. Zmapovala rodinné zázemie spisovateľa, spoločenské udalosti ovplyvňujúce jeho život a literárnu tvorbu. Andreja Chudobu ako básnika v službách lásky predstavila vo svojom literárnom rozbore Anna Medzihradská, predsedníčka literárneho klubu Dúha v Leviciach, ktorého čestným predsedom bol a natrvalo zostal A. Chudoba.
Po oficiálnom programe zotrvali účastníci kolokvia v matičných priestoroch a ďalej spomínali na stretnutia a zážitky späté s touto výraznou osobnosťou regiónu a celého Slovenska.

Monika Nemčeková
Foto: autorka

2018-03-08T15:20:01+00:007 marca 2018 |Nitriansky kraj|
X