Kolovrátok 2017

thumbnail

Žilina, 28. 4. 2017

Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Žilina, Sekcia regionálnej výchovy pri SPV a Dom Matice slovenskej v Žiline usporiadali dňa 28.4.2016 o 14 h. v kultúrnej sále Gymnázia sv. Františka v Žiline prostredníctvom projektu regionálnej výchovy materských škôl KOLOVRÁTOK ďalšie pódiové vystúpenie detí materských škôl s názvom „KLNKA, KLNKA, DAJ NÁM SLNKA“. V projekte regionálnej výchovy prezentovali vo svojich kultúrnych programoch jednotlivé materské školy tradície a zvyky jarného obdobia našich predkov: MŠ Jarná 7, Žilina: „Klnka, klnka“, MŠ Zástranie: „Na pažiti“, MŠ Lietavská Svinná: „Vynášanie Moreny“, MŠ Turie: „Daj bože slnka“, MŠ Trnové: „Priniesli sme Vám zelený máj“, MŠ Brezany: „Pri potoku, na lúke“ , MŠ Suvorovova: „Páslo dievča pávy“, MŠ Krasňany: „Prišla jar“. Hosťom programu bol DFS Cipovička pri CVČ v Žiline. K úspešnému priebehu slávnostnej prezentácie projektu KOLOVRÁTOK prispeli aj spoluorganizátori MO Živena, Únia žien Slovenska, ŽSK, mediálny partner www.jankohrasko.sk . a reklamní partneri Altom s.r.o, Printio s.r.o. Všetci organizátori, účinkujúci a prítomní diváci sa už teraz tešia na ďalšiu prezentáciu regionálnej výchovy v projekte KOLOVRÁTOK, ktorý budúcom roku v marci 2018 bude oslavovať 15.výročie svojho vzniku v rámci regionálnej konferencie SPV Žilina a pódiového vystúpenia detí materských škôl regiónu Žilina.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiou (pdf)

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia