KOLOVRÁTOK

//KOLOVRÁTOK

Žilina, 29. 11. 2016

Sekcia regionálnej výchovy pri Spoločnosti pre predškolskú výchovu v regióne Žilina a Dom Matice slovenskej v Žiline usporiadali dňa 29.11.2016 o 14 h. v kultúrne sále Gymnázia sv. Františka prostredníctvom projektu KOLOVRÁTOK pódiové vystúpenie detí materských škôl s názvom „A my Vám vinšujeme na tie krásne sviatky“. V projekte regionálnej výchovy prezentovali vo svojich kultúrnych programoch jednotlivé materské školy tradície a zvyky adventného obdobia našich predkov – MŠ Trnové „A my Vám vinšujeme“, MŠ Lietavská Svinná „Dlávenie kapusty“, MŠ Brezany „Zvyky na Ondreja“, MŠ Rajecká Lesná „Vianočné medovníčky“, MŠ Zástranie „Nosa chlapci, nosa“, MŠ Turie „Daj Boh šťastia tomu domu“, MŠ Stráňavy „Cesta za Ježiškom.“ Spoluorganizátormi podujatia boli MŠ Jarná, MŠ Strečno, DFS Hajovček, Živena pri DMS, Únia žien, ŽSK, Klub paličkovanej čipky v Turí.

Mgr. Balková Renáta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-12-06T12:08:45+00:006 decembra 2016 |Žilinský kraj|
X