Koncert k výročiu ústavy pre najmenších


//Koncert k výročiu ústavy pre najmenších

Výročie ústavy si pripomínajú matičiari na mnohých miestach Slovenska, najčastejšie stretnutiami pri Lipkách ústavy. Jedno mesto však má pre ústavnosť špecifické postavenie. Sú to Košice, sídlo Ústavného súdu. Práve v tomto meste a jeho okolí, organizuje miestni matičiari už niekoľko rokov koncerty, na počesť výročia ústavy pre žiakov a študentov. Tento rok si vybrali organizátori obec Hanisku pri Košiciach. Ako povedal hlavný organizátor tohtoročného koncertu František Mrva našiel v nej dobrých spolupracovníkov. Starosta, Miloš Barcal, poskytol priestory zrekonštruovaného kultúrneho domu a riaditeľka ZŠ, Helena Borufková, privítala matičiarov na škole, kde prebehol matičný deň. Všetci žiaci sa následne zúčastnili na koncerte, ktorý po umeleckej stránke zabezpečilo Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice, ktoré vedie matičiar Gejza Adam. Predstavilo sa hudobnými ukážkami svojho sláčikového orchestra a miešaného speváckeho zboru a ukážkami tanečných skupín. V úvodnej prednáške koncertu povedal prítomným žiakom František Mrva, že prijatie Ústavy SR bolo významným aktom, ktorý predchádzal vzniku SR a je dôležité si tento deň pripomínať, ale rovnako dôležité je ústavu poznať a dodržiavať. Ako poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizácii tohto dňa podieľali, odovzdal podpredseda MS Marek Hanuska periodiká MS a publikácie s venovaním predsedu Mariána Gešpera.

Text a foto: Teodor Sitarčík

2018-09-17T09:09:28+00:0017 septembra 2018 |Košický kraj|
X