Abecedný zoznam zamestnancov Matice slovenskej

Informácie o jednotlivých pracoviskách Matice slovenskej nájdete v ľavej bočnej lište.

Každý pracovník má pridelený e-mail v tomto tvare:  meno.priezvisko @ matica.sk

Meno zamestnanca Oddelenie Telefón Mobil
Bača Jozef, Ing., M. Phil., PhD. DMS  Bratislava 02/3812800 0907/711 117
Baranec Ondrej OP MS Zvolen 0917/107 398
Belláková Helena Archív 043/ 381 2817
Belláková Zdenka Členské ústredie 043/ 381 2834
Bilicová Veronika, Mgr. DMS Nitra 037/6566228  0918/113 212
Boďová Alžbeta Technicko-investičný útvar 043/ 381 2811
Brloš Ján OP MS Veľký Krtíš
Bukovenová Zuzana, Mgr. Slovenský literárny ústav 043/ 381 2839
Cabadaj Peter, Mgr. Sekretariát MS Martin 043/ 381 2836 0918/904920
Chovan Peter, Ing. Technicko-investičný útvar 043/ 381 2825 0905/680323
Černek Jozef DMS Komárno 035/7702709 0918/904950
Dancziová Elena Technicko-investičný útvar 043/ 381 2830 0905/313273
Drozdík Stanislav DMS Levice 036/6312202
Englerová Marta DMS R. Sobota 047/5626211
Farkašová Eva, Bc. Sekretariát Martin 043/ 381 2820 0918/904917
Fejko Martin, PhDr. Členské ústredie 043/ 381 2834 0918/904915
Fričová Anna SNN Martin
Gábrišová Janetta, Bc. Sekretariát Martin 043/ 381 2820 0918/904917
Gažová Zlatica, Bc. DMS Galanta 031/7804286 0918/904958
Gešper Miroslav, Mgr. OP MS Vranov nad Topľou 0905/141848
Grupač Marián, Mgr., PhD. Slovenský literárny ústav 043/ 381 2839
Grzybová Viera Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841
Gustiňák Jaroslav, Ing. Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2830 0907/848025
Halková Zlatica, Ing. DMS Rožňava 0918/904935
Hamranová Gabriela, Mgr. Krajanské múzeum, Martin 043/4133067
Hanuska Marek, Mgr. Sekretariát MT/DMS B. Bystrica 0918/904969
Hatara Ján Technicko-investičný útvar 043/ 381 2811 0918/904966
Haviar Štefan, Mgr. Slovenské pohľady, Martin 043/ 381 2840 0918/904921
Horňáková, Miroslava DMS Galanta 031/7804288
Hockicková Martina, Thlic. DMS Košice
Hofericová, Silvia DMS Žilina 041/5621219
Hrdinová Marcela Technicko-investičný útvar 043/ 381 2811  0918/904950
Hrušková Alena Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841
Jandačková Eva OP MS Šamorín 031/5622652
Jandurová Serafína Technicko-investičný útvar 043/3812811
Jurková Sláva, Mgr. DMS Prešov  0918/904938
Jochymková Viera Členské ústredie 043/ 381 2834
Juhászová Helena OP MS Štúrovo 0908/844687
Kalanková Katarína, Ing. DMS Žilina 041/5621219 0918/904954
Karáčová Michaela DMS Nitra 037/6566228
Kaščák, Lukáš OP MS Stropkov 0948/605 654
Kaščáková Gabriela, Bc. OP Bardejov  0902551 806
Klučková Libuša, PhDr. DMS Dunajská Streda 031/525183 0918/904952
Kohút Branislav, PaedDr. Technicko-investič. útvar 043/ 381 2830 0915/988896
Komora Viliam, ThLic., Mgr., PhD. SNV, Martin 043/ 381 2820 0918/904968
Koppová Soňa Požičovňa kostýmov a krojov 043/ 381 2841
Kozárová Miroslava, Mgr. DMS Šurany 035/6500074 0918/904951
Kušnierová Magda Slovenské pohľady, sekr. Bratislava 02/3812 8001  0918/904916
Kušnírová Mária, JUDr. DMS Michalovce 056/6441099 0918/904936
Lipničanová Helena Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2830 0918/904944
Lukáčová Ingrid, Mgr. DMS Prešov 0919/163 600
Madura Pavol, Mgr. Archív MS 0905/610231
Makariv Jozef, Ing. DMS Snina 0948/ 810 813
Martinkovič Štefan, JUDr. Dozorný výbor, Bratislava 02/238128000 0905/275286
Matečka Michal DMS Košice 0918/904 929
Mikulíková Nina Dozorný výbor, Bratislava 02/238128000
Mihál Pavol, Mgr. OP MS Holíč 0918/904940
Molda Rastislav, Mgr., PhD. Slovenský historický ústav, Martin 043/ 381 2842
Mrva Ivan, PhDr., Doc., CSc. Slovenský historický ústav, BA 02/38128002  0914/ 149 349
Mulík Peter, PhDr., PhD. Slovenský historický ústav, BA  02/38128002 0905/560386
Muntág Stanislav, Mgr. Vydavateľstvo 043/4906871  0905 /313 279
Nemec Marek, Bc. DMS Liptovský Mikuláš 0915/904955
Obšatníková Karina, PhDr. DMS Michalovce 056/6441099
Odlerová Jana Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2830 0918/904927
Olexa Ján, Mgr. Archív - knižnica, Martin 043/ 381 2817
Ostrihoňová Slávka Technicko-investičný útvar 043/ 381 2830
Parenička Pavol, doc. PaedDr., CSc. SLÚ, Martin 043/ 381 2825 0907/832062
Pavelcová Zuzana, PhDr. Krajanské múzeum 043/4133067  0918/ 904943
Pevná Zuzana Finančno-ekonomický útvar 043/3812830
Podhorová Miroslava DMS Fiľakovo 0917/527679
Poláková Ivana, Ing. Informačné ústredie 043/3812836 0905/827665
Považan Miroslav, Mgr. DMS Levice 036/6308710 0918/904937
Rezková Alena, Ing. DMS Lučenec 047/4320480 0918/904930
Rišiaňová Ľubica Slovenské národné noviny 043/ 381 2838 0918/904925
Seman Ján, RNDr. ČÚ MS 043/ 381 2834
Schmidtová Marta Finančno-ekonomický útvar 043/3812830 0918/904927
Schwandnerová Júlia Vydavateľstvo 043/ 381 2840
Skalická Ingrid, Mgr. Slovenské pohľady, Bratislava 02/ 3 812 8001
Smolec Maroš, Mgr. správca MS 043/ 381 2820 0918/904963
Smutná Anna, Bc. DMS B. Bystrica 048/4155373
Smutný Ondrej, Mgr. DMS B. Bystrica 0918/904 964
Sokolík Igor, Mgr. Vydavateľstvo 043/ 381 2840 0915/815755
Sokolíková Mária, Ing. Finančno-ekonomický útvar 043/ 381 2830 0918/904931
Sopóciová Katarína Vydavateľstvo, MT 043/ 381 2840
Spáčová Magdaléna DMS Spišská Nová Ves 053/4410314
Straková Sindy Mgr. OP MS Trenčín 0910/485812
Šikula Bystrík Slovenské pohľady, Bratislava 02/ 3 812 8001 0918/904922
Šimová Simona, Ing. DMS Lučenec 047/432 0480
Šinská Viera, Mgr. DMS Prievidza  0908 /533 766
Škandík René, Mgr. Slovenský historický ústav, Martin 043/ 381 2842 0918/904967
Špalková Milada, Mgr. Požičovňa kostýmov a krojov 043/381 28 41 0915/982074
Šulková Ingrid, Mgr. DMS Rimavská Sobota 047/5626211 0918/904959
Tomková, Tatiana DMS Rožňava 0918/904935
Tkáč Marián, Ing. PhD. Predseda MS 02/38128000 0918/904941
Tkáč Michal, Bc. OP MS Vranov nad Topľou 0908/995781
Trnovec Andrej, RNDr. DMS Bratislava 02/381 28000
Uhlár Vlastimil DMS Prievidza 0911/ 148841
Varga Viktor DMS Komárno 035/7702709
Válek Igor, Mgr. IU Martin 043/ 381 2842  0918/904932
Vrlík Peter DMS Liptovský Mikuláš
Vyšná Margaréta, Mgr. SNV Štúrovo 0905/472583
Zacher Rastislav, Mgr., PhD. DMS Sp. N. Ves 053/4410314 0918/904957
Zika Miroslav Technicko-investičný útvar, Martin 043/3812811
Žumárová Jana, Mgr. Archív 043/ 381 2817