Oblastné pracovisko Matice slovenskej Bardejov

Bc. Gabriela Kaščáková
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
op.bardejov@matica.sk
telefón: 0902/ 551 806

Vedúca Oblastného pracoviska Matice slovenskej Brezno

Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 47/55, Brezno

op.brezno@matica.sk

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Holíč

Pavol MihálPavol Mihál
Adresa: Kollárova č. 21, 908 51 Holíč
Mobil: 0918904940
E-mail: op.holic@matica.sk

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Stropkov

Lukáš Kaščák
Adresa:  Hlavná 3,  091 01 Stropkov
Mobil: 0948/605 654
E-mail: opmssp@gmail.com

Vedúca Oblastného pracoviska Matice slovenskej Šamorín

Eva JandačkováEva Jandačková
Adresa: Dlhá ul. č. 1, 931 01 Šamorín
Tel: 031/562 26 52
E-mail: op.samorin@matica.sk

Vedúca Oblastného pracoviska Matice slovenskej Štúrovo

Helena Juhászová
Adresa: Komenského 63, 943 01 Štúrovo
Mobil: 0908/844687
E-mail: helena.juhaszova@matica.skop.sturovo@matica.sk

Pracovníčka Oblastného pracoviska MS Trenčín

Adresa:  Oblastné pracovisko Matice slovenskej Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Mobil:
E-mail:

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Veľký Krtíš - Hrušov

Ján BrlošJán Brloš
Adresa: Dom kultúry, 991 42 Hrušov
E-mail: op.hrusov@matica.sk

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Vranov n/Topľou

Bc. Miroslav GešperMgr.  Miroslav Gešper
Adresa: Dr. C. Daxnera 86, 093 01 Vranov nad Topľou
Mobil: 0905141848
E-mail: op.vranov@matica.sk

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Zvolen

Ondrej Baranec
Adresa: Študentská 12, 960 01 Zvolen
Mobil: 0917/107 398
E-mail: op.zvolen@matica.sk