Konzervatoristi v Košiciach si uctili slávn. akadémiou 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

thumbnail

Košice, 15. 6. 2017

Ocenenia pre vedenie konzervatória a študentov osobne odovzdal predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD

Vo štvrtok 15. júna 2017 sa konala v aule detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach slávnostná akadémia k 200. stému výročiu narodenia velikána slovenského národa Jozefa Miloslava Hurbana. Miestny odbor Matice slovenskej / MO MS/ uskutočnil v posledných dvoch mesiacoch už druhú slávnostnú akadémiu k 200. stému výročiu narodenia tohto velikána slovenského národa . J. M. Hurban bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady, slovenským spisovateľom, novinárom , politikom a organizátorom kultúrneho života týmto velikánom slovenského národného hnutia. Tento významný evanjelický kňaz bol vedúcou osobnosťou slovenského povstania v rokoch 1848 -1949 a na fare v Hlbokom v roku 1843 sa počas stretnutia s Ľudovítom Štúrom a Milanom Hodžom dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny.
Slávnostnú akadémiu otvoril spolu organizátor – majiteľ súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach PhDr. Gejza Adam, PhD , ktorý privítal vzácneho hosťa akadémie – predsedu Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, PhD a predsedníčku MO MS Košice - m.č. Ťahanovce JUDr. Andreu Takáčovú. Nasledoval slávnostný referát o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana v podaní Františka Mrvu.
V slávnostnom prejave František Mrva pripomenul , že rok 2017 bol v Matici slovenskej vyhlásený ako rok Jozefa Miloslava Hurbana. Po referáte nasledovali vystúpenia ženského speváckeho zboru z domáceho súkromného konzervatória . Potom už nasledovalo zaujímavé pásmo v podaní domácich študentov . Pásmo o Hurbanovi predniesli študentky 5. ročníka domáceho súkromného konzervatória.
Po zaujímavom pásme vystúpil domáci Orchester ľudových nástrojov zo súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach. Tento orchester vystupoval v minulých rokoch pred takými svetovými osobnosťami, ako napr. Britská kráľovná Alžbeta II, ale aj inými panovníckymi osobnosťami západnej Európy. Potom už nasledovalo ocenenie vedenia školy a študentov, ktorí pásmo prednášali . Predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč im odovzdal farebné diplomy Matice slovenskej a hodnotné knižné publikácie z Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine. Ako konštatovalo vedenie školy na čele s majiteľom súkromného konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach PaedDr. Gejzom Adamom, PhD , takéto slávnostné akadémie, s takým bohatým kultúrnym programom by na svojom súkromnom konzervatóriu veľmi radi privítali aj v budúcnosti. Tento 50. členný orchester so svojim speváckym zborom vystúpi aj na veľkom slávnostnom koncerte k 25.výročiu Ústavy Slovenskej republiky, ktorý Matica slovenská usporiada v piatok 8. septembra 2017 o 10,00 hodine budúcnosti.
Slávnostné akadémie na košických stredných školách, gymnáziách a konzervatóriách budú pokračovať v réžii Matice slovenskej zastúpenej MO MS Košice -Myslava aj po školských letných prázdninách. Ďalšia slávnostná akadémia k J. M. Hurbanovi sa bude konať na prestížnom gymnáziu sv. košických mučeníkov vo štvrtok 21. septembra 2017 o 10,00 h .
Účasť prisľúbili pomocný pomocný biskup košickej Arcidiecézy Mons. Marek Forgáč a riaditeľ Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Ing. Miroslav Jacko.

V Košiciach 15.júna 2017 predseda MO MS Košice – Myslava
Ing. František Mrva

Článok spolu s fotografiami (pdf)

článok neprešiel jazykovou úpravou