Košické matičné vianočné slávnosti


//Košické matičné vianočné slávnosti

Košice, 14. 12. 2018

Dom Matice slovenskej v Košiciach v spolupráci s MO MS Košice, Košice-Sever a Košice-Západ usporiadal dňa 14. 12. 2018 v reštauračných priestoroch hotela Centrum 2. ročník košických matičných vianočných slávností. Na tejto akcii, ktorá sa začala o 17. hod., sa zúčastnilo viac ako 100 členov Matice slovenskej.
Na úvod privítal všetkých prítomných riaditeľ Domu Matice slovenskej Košice Michal Matečka, ktorý zhodnotil činnosť Matice slovenskej v roku 2018 a informoval o hlavných aktivitách, ktoré ju čakajú v roku 2019. Zároveň poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka 2019. Roku oživotvorenia Matice slovenskej. Na záver príhovoru vyzval všetkých zúčastnených na zaspievanie matičnej hymny „Kto za pravdu horí“.
Po úvodnom prejave zaspievala prítomným vianočné koledy spevácka skupina Matičiarky pri MO MS. Po ich vystúpení sa podávala kapustnica s občerstvením. Sviatočnú atmosféru svojím vystúpením spestrila a oživila spevom folklórna skupina Studzenka z Plechotíc. Svoj program rozdelila do troch častí. V prvej a druhej zaspievali ľudové piesne typické pre ich región, tretia časť sa niesla v znamení vianočných kolied. Na záver vystúpenia si s nimi všetci hostia zaspievali Tichú noc.
Počas celého posedenia prítomní členovia spolu živo diskutovali a poukazovali na možnosti zlepšenia činnosti Matice slovenskej v rámci celých Košíc. Spontánne bol pri tom vyslovený návrh, aby sa z takýchto stretnutí stala tradícia, ktorá by umožňovala lepšie spoznávanie sa matičiarov.
Hostia sa začali postupne rozchádzať po 19.30 hod. Okrem vzájomných prianí pokojného prežitia vianočných sviatkov všetci vyslovovali úprimnú vďaku za usporiadanie tejto akcie.

 

Michal Matečka

folklórny súbor Studzienka z Plechotíc

folklórny súbor Studzienka z Plechotíc

folklórny súbor Studzienka z Plechotíc

folklórny súbor Studzienka z Plechotíc

Spevácka skupina Matičiarky pri MO MS Košice

Spevácka skupina Matičiarky pri MO MS Košice

Spevácka skupina Matičiarky pri MO MS Košice

 

2019-01-11T11:17:53+00:0011 januára 2019 |Košický kraj|
X