Košickí študenti preukázali svoje vedomosti


//Košickí študenti preukázali svoje vedomosti

Košice, 5. 6. 2018

V roku 2018, Roku slovenskej štátnosti, predseda Matice slovenskej Marián Gešper dňa 5. 6. 2018 absolvoval ďalšie dve prednášky v rámci svojich návštev po školách na celom Slovensku. Tentoraz to bolo na dvoch základných školách v Košiciach, a to na ZŠ Krosnianska 2 a na ZŠ Park Angelinum. Na prednáškach sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. V roku 2018, keď si pripomíname mnoho dôležitých udalostí našich národných dejín, sa predseda MS zameral na vznik Československej republiky a ukončenie 1. sv. vojny v roku 1918. Prednášky zorganizoval riaditeľ DMS v Košiciach Michal Matečka.
Samotná prednáška sa niesla v duchu prínosu našich významných národných osobností, ale aj iných osobností, ktoré stáli pri vzniku Československej republiky, a rovnako sa dotýkala príčin jej vzniku. Z mnohých osobností, ktoré sa zaslúžili o jej vznik, sa prednáška najviac týkala osobnosti M. R. Štefánika. Žiaci sa dozvedeli viac o jeho životnom príbehu, o jeho vedeckom a vojenskom pôsobení v zahraničí a o mnohých hrdinstvách, ktoré sa počas hodín dejepisu nedozvedeli. Mnohí žiaci veľmi pohotovo reagovali a milo prekvapili svojimi rozsiahlymi vedomosťami nielen o M. R. Štefánikovi, ale aj o prvej 1. sv. vojne a aj napokon o vzniku Československej republiky.
Počas diskusie, ktorá prebiehala už počas prednášky, mali žiaci pohotové otázky, vyplývajúce z informácií, ktoré si zapamätali z prednášky. Niekedy boli ich odpovede na otázky predsedu MS obohatené fantáziou, to však na druhej strane prinieslo veľmi peknú atmosféru v rámci prednášky. Tí najaktívnejší žiaci dostali knižnú odmenu, čo potešilo aj ich učiteľov, keďže mohli vidieť, že ich snaha padla na úrodnú pôdu. Medzi prednáškami sa predseda MS a riaditeľ DMS v Košiciach stretli s najmladším pomocným biskupom na Slovensku Mons. Marekom Forgáčom. Na stretnutí hovorili najmä o možných prienikoch ďalšej vzájomnej spolupráce MS a Košickej arcidiecézy. Stretnutia so žiakmi a mládežou majú obrovský význam. Mladej generácii je potrebné ukázať a ozrejmiť procesy, ktoré hýbali našimi národnými dejinami, a osobnosti, ktoré stáli za týmito procesmi. Je nesmierne dôležité, aby zo súčasnej mládeže vyrástli mladé osobnosti, ktoré budú stáť a biť sa za svoj národ, vďaka čomu Slovensko bude prosperovať. Výchova takýchto osobností sa začína práve na školách, a preto bude predseda a vedenie MS v tomto trende pokračovať aj naďalej.

Peter Schvantner
Foto: ZŠ Park Angelinum

2018-06-15T14:32:41+00:0015 júna 2018 |Košický kraj|
X