Symbolickou trasou úteku Ľudovíta Štúra pred zatykačom Z modranskej Harmónie do Jablonového

V deň narodenia najväčšej osobnosti slovenského národa Ľudovíta Štúra pripravila matičná organizácia v bratislavskej Dúbravke pre žiakov ZŠ Koliba a ZŠ Kalinčiakova zaujímavú akciu. Symbolickú Cestu tŕnistú, ktorou Štúr utekal v noci pred zatykačom uhorských úradov za boj proti maďarizácii a vyhlásenie Žiadostí slovenského národa ako platformy sociálnej slobody Slovákov. Žiadosti boli prvou politickou deklaráciou existencie Slovákov ako rovnoprávneho národa v mnohonárodnej monarchii. Matica ...