Prelomil vo vrchoch tatranských temnotu

V polovičke septembra sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo  podujatie venované 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Jozef Janigloš, lektor nazval tému „Prelomil vo vrchoch tatranských driemotu“. Sledujúc túto myšlienku, predostrel spoločenstvu celý rad podnetov na premýšĺanie a na uchopenie Štúrovej osobnosti ako plnokrvnej a na druhej strane zodpovednej, cieľavedomej a zásadovej v podstatných témach kodifikovania spisovnej slovenčiny ako jednotiacej, spájajúcej a dejinnej ...

Valčania hodovali, koštovali výpestky a spolu sa zabávali

Obec Valča spolu s miestnymi matičiarmi pripravila nedávno pre obyvateľov tematické podujatie Hody 2015. Program hodového dňa sa začal sv. omšou s poďakovaním za úrodu. Nechýbala nevšedná dekorácia symbolizujúca úrodnosť v podobe obrazu Panny Márie vytvoreného z plodov z miestnych záhrad. Svoje výpestky prezentovali Valčania na výstave, ktorú mohol obdivovať každý návštevník. Kultúrny program otvorila starostka Mária Ondráčková a ďalej ho moderovala Vierka Švecová. Úvodné piesne hudobnej ...

Košickú matičiarku prijal primátor mesta Košice

Košice, 3. 9. 2015 Významnej pocty sa pri príležitosti tohtoročného okrúhleho životného jubilea dostalo košickej matičiarke PhDr. Gabriele Čiasnohovej. Dňa 3.septembra 2015 ju prijal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD. Sprevádzal ju jej brat Juraj Barla, riaditeľ súkromného etnografického múzea HUMNO v Košiciach (skr. SEM HUMNO). Tento matičný priaznivec a podporovateľ, pri tejto príležitosti pripomenul pánovi primátorovi nový prírastok v košickom HUMNE. Už skôr prehovoril Dr. ...

Pustý hrad

thumbnail
Zvolen,  5. 9. 2015 XXIII. ročník výstupu na Pustý hrad vo Zvolene pri príležitosti 50. výročia ...

Doma je doma ...

Čierna Lehota, 28. - 29. 8. 2015 V dňoch 28.8. a 29.8. 2015 sme si v obci urobili z dní všedných dni sviatočné. Dni obce boli venované všetkým vekovým skupinám. Deti si prišli na svoje v piatok, na ihrisku sa mohli dosýta vyšantiť v nafukovacom hrade, zastrieľať si z luku, namaľovaním na tvár premeniť sa na svoje obľúbené zvieratko či rozprávkovú postavičku. Občania obce si položením vencov k miestnym pamätníkom uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za náš slobodný dnešok. Po ...