Krajská rada Matice slovenskej v Bardejove


//Krajská rada Matice slovenskej v Bardejove

Bardejov, 16. 7. 2018

V pondelok 16. júla 2018 v priestoroch Okresného úradu v Bardejove sa zišla Krajská rada Matice slovenskej Prešovského kraja za účasti zástupcov Okresnej rady Matice slovenskej z obcí Abrahámovce, Gaboltov, Mokroluh, Smilno, Sveržov a Zborov na svojom letnom zasadnutí.
Na rokovaní Krajskej rady Matice slovenskej Prešovského kraja sa zúčastnili JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej a stály člen KR MS, a PhDr. Martin Fejko, riaditeľ Členského ústredia Matice slovenskej v Martine.
Na rokovaní KR MS bolo prerokované plnenie uznesení z 22. 3. 2018, informácie o zasadnutí Výboru Matice slovenskej a Predsedníctva Matice slovenskej, o ktorých referoval JUDr. Marián Gešper, predseda MS. Informácie o Národných matičných slávnostiach v dňoch 3. – 4. 8. 2018 v Martine pri príležitosti 155. výročia založenia Matice slovenskej a programe informoval PhDr. Martin Fejko. Prešovský kraj bude v hlavnom kultúrnom programe reprezentovať FS z Humenného.
Na rokovaní boli schválené návrhy na ocenenie členov a kolektívu Matičný spevokol zo Zborova pri príležitosti 50. výročia založenia, ktoré bude oslavovať jubilujúci matičný kolektív dňa 4. augusta v Kostole sv. Žofie za účasti Krakovského družobného spevokolu.
V závere rokovania odovzdal predseda Matice slovenskej dlhoročnému predsedovi MO MS v Smilne k jeho 75. jubileu Ďakovný list Matice slovenskej za celoživotný prínos v Matici slovenskej v Bardejovskom okrese v zachovávaní ľudových tradícií a športu.
V plodnej diskusii sa podelili členovia Krajskej rady Matice slovenskej a prítomní členovia Okresnej rady MS v Bardejove o svoje podnety a skúsenosti z matičnej činnosti a navzájom sa informovali o plánoch ďalších matičných aktivít v Prešovskom kraji v nastávajúcom letnom období.
Po schválení uznesení sa JUDr. Mariánovi Gešperovi a PhDr. Martinovi Fejkovi poďakoval za obsiahle a podrobné informácie z matičného života a o nových projektoch ústredia Matice slovenskej na všetkých úsekoch činnosti Dušan Pribula, predseda Krajskej rady Matice slovenskej v Bardejove a pozval prítomných na akcie a podujatia organizovaných MO MS a OMM v Prešovskom kraji.

Dušan Pribula

2018-07-19T14:26:39+00:0019 júla 2018 |Prešovský kraj|
X