Krajské kolo Slávik 2018


//Krajské kolo Slávik 2018
 1. 6. 2018

 Postupové kolo: celoslovenské

 Kategória:   1. kategória – žiaci 1. – 3. ročníka

 1. kategória – žiaci 4. – 6 . ročníka
 2. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka

 Miesto: Základná umelecká škola L. Arváya Žilina

Dátum: 6. júna 2018

 Počet účastníkov spolu: 66, z toho 33 súťažiaci, 33 pedagogický doprovod, 20 hudobný sprievod

 Počet členov komisie: 5 členov, 2 organizátori

 Počet zúčastnených škôl v okrese (kraji): 33

Priebeh podujatia:

Podujatie sa konalo v priestoroch Základnej umeleckej školy L. Arvaya v Žiline. Súťažné kolo sa aj v tomto ročníku konalo pod organizačnou záštitou Domu Matice slovenskej v Žiline. Úroveň bola vynikajúca a výkony súťažiacich takmer profesionálne. Súťažiaci súťažili v troch kategóriách, účasť všetkých súťažiacich z postupujúcich okresných kôl jednotlivých okresov kraja Žilina svedčila naozaj o úprimnej zanietenosti a záujme detí o folklór. Organizačne bolo podujatie zvládnuté na vynikajúcej úrovni. Odborná komisia udelila 6 čestných uznaní, pretože výkony boli aj tento ročník veľmi profesionálne.
Odborná komisia pracovala v zložení: pp. Janka Holeštiaková – predseda, členovia: Renáta Čonková, Jana Muráňová, Mariana Voľanová, Bc. Janka Alexandra Veselá

Podpis zodpovedného pracovníka: Ing. Katarína Kalanková, v. r. , riaditeľka Domu Matice slovenskej v Žiline

V Žiline 7. 6. 2018

Príloha: Výsledková listina

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA 2017, 6. júna 2018, Základná umelecká škola L. Arváya, Žilina

 1. kategória:
 2. miesto: Lea Malatinková – Základná škola s materskou školou Podbieľ, e-mail: zs@zspodbiel.edu.sk, 043/538 10 48

Domáca adresa: Podbieľ 466

„Trhala som bazaličku“, „Šípová ružička“

 1. miesto: Juraj Abrman – ZŠ Sklené Turčianske Teplice, e-mail: zssklene@post.sk, mino.michalik@gmail.com, 043/49 55 24

„Čie sú to kone“

„Ach, zachodí slniečko“

 1. miesto: Nela Zadubanová, ZŠ El. Lániho Bytča

„Svieti mesiac“ F-dur

„Varela som“ F-dur

Čestné uznanie: Terézia Gulčíková – ZŠ Raková, Barbora Hrubá – ZŠ Clementisova Kys. Nové Mesto

 1. kategória:
 2. miesto: Marta Janoštíková – ZŠ s MŠ Zuberec, richard.janostin@gmail.com, zs@zszuberec.sk, 0914/115 982, 0904/444 084, domáca adresa: Zuberec Nižné brehy 511

„Keď som v našej záhrade“

„Budeš ty môj milý“

 1. miesto: Natália Lettrichová – ZUŠ Turčianske Teplice, e-mail: info.zustt@gmail.com, gabikaockajova@gmail.com, 0948/214 251

„Spievam si ja“

„Keď som v našej záhrade“

 1. miesto: Tomáš Kytas, ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín, e-mail: kytas.jan@gmail.com, 0908/378 318, 0905/559 691

„Čože je to za prekrásne dievča“

„Ej, otvárajte dvere“

Čestné uznanie: Veronika Brandýsová – ZŠ Kysucký Lieskovec, Dorota Močková – ZŠ Karpatská Žilina

 • kategória:
 1. miesto: Zlatica Kubicová, ZŠ s MŠ Hladovka Tvrdošín, domáca adresa: Hladovka 88, e-mail: pajducakova@gmail.com, 043/539 77 01

„Keď som v našej záhrade“

„Ej, keby ja se mjala“

 1. miesto: Nina Michalíková, ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice, e-mail: timimichalikova@gmail.com, 0901/719 271

„Jáne, milý Jáne“

„Čiže si, šuhajko“

 1. miesto: Sofia Salvová, ZŠ s MŠ Lúčky, 044/439 22 59

„Pod horou Ďatelinka“ – C-dur

„Povej vetrík povej“ – C-mol

Čestné uznanie: Martin Machajda – ZŠ s MŠ Oravská Polhora, Júlia Mrmusová – ZUŠ Kysucké Nové Mesto

2018-06-08T15:03:43+00:008 júna 2018 |Žilinský kraj|
X