Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského


//Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Košice, 28. 2. 2019

Dňa 28.2.2019 o 10:00 hod v priestoroch Átrium klubu mestskej časti Košice-západ, Zuzkin park 4 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pre žiakov ZŠ 2.-7. ročníka Šaliansky Maťko J.C. Hronského. Podujatia sa zúčastnilo 33 súťažiacich z 11 okresov Košického kraja. Súťaž na úrovni košického kraja organizačne zabezpečovalo Centrum voľného času – regionálne centrum mládeže v spolupráci s DMS Košice, ktorý zabezpečil ocenenie víťazov v jednotlivých kategóriách. O vyhodnotení súťaže rozhodovali komisie v troch kategóriách. Predsedníčkou poroty bola PhDr. Lauffová.

Na prvom mieste sa v kat. 2.-3. ročník ZŠ umiestnil Richard Godina (ZŠ Staničná 13, Košice), v kat. 4.-5. ročník ZŠ sa umiestnila Šarlota Šustová (ZŠ Krosnianska 4, Košice) a v kat. 6.-7. ročník ZŠ zvíťazil David Polan (EGJAK, Škultétyho 10, Košice).

Na záver sa prihovorila publiku koordinátorka CVČ Mgr. Ľubica Oberučová a ceny došiel odovzdať starosta MČ Košice-západ Marcel Vrchota. Počas celej súťaže vládla dobrá atmosféra a bolo to veľmi príjemné strávenie dopoludnie so slovenskými povesťami. Mladým víťazom srdečne blahoželáme a želáme všetko dobré do ďalšieho štúdia.

 

Michal Matečka
Foto: CVČ-RCM

2019-03-07T15:08:28+00:007 marca 2019 |Košický kraj|
X