Krajského matičného festivalu “Dobšinského Košice” sa zúčastnilo viac ako 50 základných škôl z celého Košického kraja

//Krajského matičného festivalu “Dobšinského Košice” sa zúčastnilo viac ako 50 základných škôl z celého Košického kraja

Krajského matičného festivalu “Dobšinského Košice” sa zúčastnilo viac ako 50 základných škôl z celého Košického kraja

2017-11-03T08:19:30+00:00

Košice, 27. 10. 2017

 V  piatok   27.10.2017  sa konal  v Základnej škole / ZŠ/ Postupimská 37  na sídlisku Dargovských hrdinov  v Košiciach  už  trinásty  ročník krajského   matičného festivalu  v prednese slovenskej rozprávky „Dobšinského Košice“. Tejto  krajskej matičnej   prehliadky slovenských rozprávok  sa zúčastnilo viac  ako   päťdesiat  ZŠ  s  osemdesiatkou  účinkujúcich.  Hlavnými organizátormi bola Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej /MO MS/ Košice – Myslava, mesto Košice, odbor školstva OÚ v Košiciach a domáca škola ZŠ Postupimská.
Tejto matičnej parády sa zúčastnili žiaci zo základných škôl  od  Sobraniec,  Michaloviec, desiatky  zákl. škôl  z  Košíc,  až po  základné školy zo Spišskej Novej Vsi . Kvalita súťažiacich bola tento ročník veľmi  vysoká. Veľmi ťažko sa  erudovaným porotám vyberali tí najlepší . Preto sa v dvoch kategóriách udelilo na prvých troch miestach  viac  ocenení.
Ocenených recitátorov osobne odmenil  vzácny hosť krajského matičného festivalu –  vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc.

Ocenení v jednotlivých kategóriách:

  1. kategória: 2. – 4. ročník
  2. Sára Štofanová ZŠ Staničná, Košice
  3. Kristína Antašová ZŠ a MŠ Hrabušice

2.Alexandra Bieleková SŠ Kolárová 17, Sečovce

 3.Janka Piková ZŠ Krosnianska 4, Košice

3.Adam Dudinský ZŠ Hroncova 23, Košice

3.Marko Ďuraško ZŠ Kecerovce

  1. kategória: 5. – 6. ročník

1. Dávid Polan ZŠ L. Novomeského 2, Košice

1.Jakub Ološtiak ZŠ Staničná 13, Košice

 1.Šimon Švický ZŠ Keţmarská 28, Košice

 2.Aneta Feková ZŠ Kecerovce

 3.Natália Nadţadová  ZŠ a MŠ Hrabušice

3.Karolína Hreňová  ZŠ Sobrance

  1. Natália Bartošová ZŠ Spišská Nová Ves3. kategória – 7. – 8. ročník

1.Petra Olejníková ZŠ Spišský Hrušov

 2.Peter Ondrík  ZŠ T.J.Moussona 4, Michalovce

3. Bianka Gavulová ZŠ Sobrance

Ostatní ocenení:
Gabriel Bodnár ZŠ Postupimská 37, Košice Cena poroty
Soňa Vaľková ZŠ Komenského  Sobrance  Cena primátora mesta Košice
Jakub Stanko ZŠ Spišská Nová Ves Cena poroty
Elena Kravcová  ZŠ Hroncova 23, Košice  Cena  poslanca  NR SR doc. Dušana Čaploviča
Bianka Novotná  ZŠ Smiţany  Cena  generálneho  riaditeľa Lynx Košice Ing. Róberta Kollára
Zuzana Petkáčová  ZŠ Košická Belá  Cena  generálneho  riaditeľa  Lynx Košice Ing. Róberta Kollára
Richard Forgáč    ZŠ Ţeliarska 4, Košice Cena poroty
Nicol Heldová  SSŠ Starozagorská Košice  Cena  poslanca  NR SR doc. Dušana Čaploviča ,DrSc
Júlia Benediktová  ZŠ sv. Gorazda, Košice  Cena  poslanca NR SR doc. Dušana Čaploviča, DrSc
Stela Zoe Mačinská  ZŠ L .Novomeského, Košice Cena  poslanca  NR SR doc. Dušana Čaploviča, DrSc
Daniela Rendeková  ZŠ Dneperská, Košice  Cena riaditeľky ZŠ Postupimská v Košiciach
Patrícia Kollárová ZŠ Gemerská, Košice
Cena generálneho  riaditeľa  Lynx Košice Ing. Róberta Kollára
Alexandra Tokarčíková  ZŠ Streda nad Bodrogom  Cena riaditeľky ZŠ Postupimská v Košiciach
Alexandra Trusová ZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice  Cena riaditeľky ZŠ Postupimská
Katarína Brejčáková ZŠ Spiš. Nový Ves – Cena Matice slovenskej
Ivana Hajdušeková SSŠ Starozagorská Košice – Cena Matice slovenskej
Hana Haščáková ZŠ Staničná Košice – Cena generál. riaditeľa Lynx Košice Ing. Róberta Kollára
Adam Trcka ZŠ Kežmarská 28 Košice – Cena riaditeľky ZŠ Postupimská
Tamara Gregorová ZŠ Krosnianska 2 Košice – Cena Matice slovenskej

  Kvalitné ceny v podobe hodnotných kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej /MS/ a farebných diplomov MS dodali   primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD, predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD, exminister školstva SR a poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc, generálny riaditeľ Lynx s.r.o. Košice Ing. Róbert Kollár a zakladateľ  krajského matičného festivalu  – predseda MO MS Košice – Myslava Ing.  František Mrva. Deti si pochutili na sladkostiach, ktoré pre tento krajský matičný festival slovenskej rozprávky dodal dlhoročný sponzor  MS- riaditeľ Metro Košice Ing. Peter Miklovič.

Na záver je treba pripomenúť  aj  tri  subjekty , ktoré sa  podieľajú  okrem MO MS v Košiciach – Myslave  na  organizovaní takého  veľkého podujatia, akým Dobšinského Košice sú.  Bez  pomoci  primátora   mesta Košice  MUDr. Richarda Rašiho, PhD.,  vedúceho odboru školstva OÚ v Košiciach  Ing. Jozefa Javorku,CSc a riaditeľky ZŠ Postupimská 37 v Košiciach Mgr. Katky Benkovej a jej pedagogického kolektívu  by bolo prakticky   nemožné, aby sa takýto náročný  krajský matičný  festival slovenskej rozprávky, akým Dobšinského Košice sú, sa  vôbec uskutočnil. ZŠ Postupimskej  37 v Košiciach a jej riaditeľke Mgr. Katke Benkovej s celým pedagogickým kolektívom   patria len a len slová veľkého uznania a vďaky.

článok neprešiel jazykovou úpravou

Predseda MO MS Košice, Myslava
František Mrva

Článok spolu s fotografiami (pdf)

X