KRÁSNE SLOVENSKO


//KRÁSNE SLOVENSKO

Levoča,

Nenašiel by sa na celom svete taký veľký kus zeme, ako je Slovensko, kde by sa vystriedalo toľko krás, ako sa vystrieda na Slovensku a právom mu prislúcha označenie KRÁSNE SLOVENSKO. Toto povedal J. C. Hronský, náš spisovateľ, ku ktorému sa viaže súťaž v prednese slovenských povestí pod názvom ŠALIANSKY MAŤKO.

Citátom J. C. Hronského otvorila súťaž predsedníčka MO MS v Levoči A. Petreková. ktorá povedala, že na myšlienku tejto súťaže prišiel lekár zo Šale Svetozár Hikkel. Pomenoval ju po chlapcovi Maťkovi, ktorý sa narodil v Šali, preto nesie názov ŠALIANSKY MAŤKO.

Súťaž je určená pre žiakov 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiakov gymnázií (tried prima, sekunda). Cieľom súťaže je vytvoriť deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopnosti, nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského, spoznávať umelecké diela i život v minulosti.
Nielen povesti, ale aj piesne, výšivky sú naším kultúrnym bohatstvom. Je to vzácne dedičstvo, ktoré si chceme uchovať, lebo je naše SLOVENSKÉ.
26. ročník okresného kola súťaže zorganizoval MO MS v spolupráci s MsÚ Levoča. Porota sa poďakovala žiakom, pedagógom, ale i rodičom, ktorí vytvárajú priestor svojim ratolestiam, aby sa zaujímali o slovenské povesti J. C. Hronského. Víťazom, ale aj zúčastneným zablahoželala k vynikajúcim recitačným výkonom, ktorými vyčarovali umeleckú atmosféru a publiku ponúkli umelecký zážitok. Do krajského kola postúpili súťažiaci jednotlivých kategórií:

I. kategória: 1. miesto – Zoja Glevická, ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie
2. miesto – Michal Orlovský, ZŠ, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
3. miesto – Nina Kutníková – ZŠ, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča

II. kategória: 1. miesto – Tomáš Ogurčák, ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča
2. miesto –Nina Galajdová, Súkromná ZŠ, Kláštorská 37, Levoča
3. miesto – Zuzana Zuščáková, ZŠ, Francisciho 11, Levoča
3. miesto – Radoslav Tarajčák – ZŠ, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča

III. kategória: 1. miesto – Michaela Lišivková, ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča
2. miesto – Mária Dorota Ilečková, ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie
3. miesto – Samuel Petrek, ZŠ, Francisciho 11, Levoča
3. miesto – Martina Strážiková, Gymnázium J. F. Rimavského, Kláštorská 37, Levoča

Anna Petreková a Marcela Kuľová

2019-02-10T13:40:51+00:0010 februára 2019 |Prešovský kraj|
X