Krnča si pripomenula 835. výročie prvej písomnej zmienky


//Krnča si pripomenula 835. výročie prvej písomnej zmienky

Krnča, 17.-19.8.2018

Malebná obec Krnča oslávila 835. výročie prvej písomnej zmienky a zároveň 45. výročie Folklórnej skupiny Krnčianka, ktorá pôsobí pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Krnči. Veľkolepé trojdňové oslavy nezabudli ani na bohaté kultúrne dedičstvo ukryté v slovenskej piesni, hudbe a tanci. Súčasťou osláv boli aj hostia z Matice slovenskej Soljani v Chorvátsku.
Na úpätí Tríbečského pohoria v malebnej doline pod Javorovým vrchom stredného Ponitria sa ukrýva podhorská obec Krnča. Krnča lemujúca oba brehy potoka Dršna sa nachádza približne 9 km juhovýchodne od mesta Topoľčany. Jej dominantou je vrch Tábor /385m/, ktorý uzatvára obzor z juhovýchodnej strany. O počiatkoch jej osídľovania sa dozvedáme z prvej písomnej zmienky z roku 1183. Avšak história obce je zrejme oveľa staršia. Vďaka písomníctvu včasného feudalizmu, ktorého dôvodom boli predovšetkým usporiadania majetkov, sa dozvedáme ako o existencii Krnči tak aj susedných obcí Bošany a Práznovce. Krnča patrila od prvej polovici 13. storočia rodu Diviackovcov. V ďalšom historickom vývoji boli vlastníkmi viacerí zemepáni a statkári, o čom svedčia aj mnohé miestne hrobky a pomníky. Dejiny obce sú spojené aj s osobnosťou Jána Ribinyho. Historik cirkevných dejín a vychovávateľ detí Matej Bela sa tu narodil v roku 1772.
Knča je v súčasnosti prosperujúcou obcou, v ktorej má svoje zastúpenie aj Matica slovenská. Miestny odbor Matice slovenskej Krnča pod vedením predsedníčky Danky Vargovej tu pôsobí už dvadsať rokov. Jeho zakladateľmi boli členky a členovia Folklórnej skupiny Krnčianka. Práve pri príležitosti  835. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krnča a 45. výročia založenia Folklórneho súboru Krnčianka sa tu konali veľkolepé trojdňové oslavy. Ich zahájenie začalo v piatok 17. augusta vystúpením Cimbalovej kapely Kuštárovci a Hudobnej skupiny Žochari. Druhý deň osláv si organizátori pripomenuli obete oboch svetových vojen a SNP pri Pomníku padlých. Slávnosti pokračovali v kultúrnom dome, kde už návštevníkov privítala domáca Folklórna skupina Krnčianka. Podujatie otvoril starosta Ľuboš Meluš, ktorý za obec z rúk poslanca NR SR a NSK Pavla Gogu prebral ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poslanec Ľ. Goga vo svojom príhovore ocenil cenou NSK aj druhého jubilanta – Folklórnu skupinu Krnčianku – za ktorú ocenenie prevzal jej vedúci Július Štreicher.
Obyvateľom obce k významnému dejinnému výročiu zablahoželala aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika Bilicová. Vo svojom príhovore spomenula prepojenie FS Krnčianka s matičným odborom, pričom zdôraznila aj jeho blížiace sa dvadsaťročné jubileum. FS Krnčianka zároveň odovzdala ďakovný list Domu MS v Nitre. K blahoželaniu sa pripojil aj predseda Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec. Slávnostný galavečer svojou účasťou podporili mnohí starostovia okolitých obcí a zástupcovia kultúrno-spoločenských inštitúcií z mesta Topoľčany, ale aj zahraniční hostia Svetlana Vojnićová Feldyová, zborová farárka Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Soljanoch a Miluška Besek, predsedníčka Matice slovenskej v Soljanoch  v Chorvátsku.
Kultúrnym programom sprevádzala predsedníčka MO MS Krnča Danka Vargová. Jednotlivé vystúpenia Krnčianky citlivo dopĺňala spomienkami na začiatky pôsobenia tejto skupiny spojené práve s otvorením miestneho kultúrneho domu. Krnčianka je vyspelou folklórnou skupinou so silným sprievodom hudobných nástrojov – kontrabas, husle a  akordeón. Z dvanástich zakladajúcich speváčok a harmonikára sa postupne systematickou prácou a predovšetkým vďaka láske k hudbe a slovenskej piesni vyprofilovala skupina, ktorá vo svojich vystúpeniach necháva vyznieť aj výnimočné sólové spevy v podaní Jany Vargovej, Evy Hankovej st., Emílie Neštinovej či Júliusa Štreichera. Po pätnástich rokoch pôsobenia obohatili Krnčianku silné mužské hlasy, zväčša manželia a synovia členiek. Pre nositeľa národných tradícií, akými bezpochyby Krnčianka je, je azda najväčším zadosťučinením, keď jej členovia môžu svoj talent a dedičstvo našich predkov odovzdávať ďalším generáciám. Takýmito pokračovateľkami sa stali Eva Hanková ml. – dcéra Evy Hankovej a Andrea Mináriková – dcéra Lenky Hodálovej, ktoré boli od malička neodmysliteľnou súčasťou pravidelných skúšok. Program, ktorý folklórna skupina pripravila na svoje oslavy, bol odzrkadlením súzvuku jednotlivých členov spájajúceho sa do harmonického celku, vyznením rôznorodých výnimočných sólových vystúpení, kvalitného hudobného sprievodu, ale aj vyzretosťou v poznaní tradícií svojej obce a okolia Topoľčian. MO MS Krnča má rozvinutú dlhoročnú zahraničnú spoluprácu s Maticou slovenskou Soljani v Chorvátsku. Druhá časť programu preto patrila zahraničným hosťom – vystúpeniam Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Ondreja Pekára zo Soljan a Kultúrno-umeleckému družstvu Slavonija zo Soljan, ktoré v minulý rok oslávilo 70. výročie vzniku a účinkovania. V závere programu návštevníkov pozdravila predsedníčka MS Soljani Miluška Besek.
Slávnosti obce skutočne mysleli na všetkých obyvateľov a ich pokračovanie prebiehalo na priestranstve pri KD vystúpeniami Dychovej hudby Nadličanka a Hudobnej skupiny Progres s možnosťou výberu bohatého občerstvenia.
V posledný nedeľný deň sa konali slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole a slávnostná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Predsedníčka MO MS Krnča D. Vargová

Predsedníčka MO MS Krnča D. Vargová

Oslavy v Krnči

Predsedníčka MO MS Krnča D. Vargová

Predsedníčka MO MS Soljani v Chorvátsku M. Besek

Oslavy v Krnči - spoločný záver účinkujúcich

Oslavy v Krnči – iba záber na hostí

Folklórna skupina Krnčianka

Oslavy v Krnči – spoločný záver účinkujúcich

 

2018-08-31T14:37:19+00:0031 augusta 2018 |Nitriansky kraj|
X