Krojovaná módna prehliadka pred 100 rokmi


//Krojovaná módna prehliadka pred 100 rokmi

Dubnica nad Váhom, 7. 5. 2017

Miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom zorganizovali folklórne pásmo „Krojovaná módna prehliadka pred 100 rokmi“. Tvorca scenára Ing. Ján Sýkora zaradil do programu aj FS Vršatec, FS Senior Vršatec, DFS Prvosienka, FSk Dolina a FSk Teplanka. On sám v rozhovore ešte pred vystúpením prezradil na čo sa máme tešiť.
„Dubnickí matičiari takéto pásmo s názvom „módna prehliadka“ už zorganizovali v minulosti 2 krát. Prvý krát to bolo pred 10 rokmi vo vršateckej klubovni v stiesnených podmienkach len pre členov Matice. Druhý krát sme slovenské kroje predviedli v Centre neziskových organizácií pre matičiarov a pre členov Jednoty dôchodcov v roku 2010. Už to bolo vo väčšom priestore, ale bola to len ozaj prehliadka krojov. Obe prehliadky komentoval umelecký vedúci Vršatca Jožko Martinka a priblížil prítomným jednotlivé súčasti kroja, ich históriu a vývoj a používanie kroja pri slávnostných príležitostiach alebo ako pracovné odevy.
A teraz sme sa rozhodli ukázať slovenské kroje v ich kráse a jedinečnosti na väčšom priestore a širšiemu dubnickému publiku, ktoré je folklórne na výške, aj vďaka bohatej folklórnej histórii nášho mesta.
Už ste naznačili, že doteraz to bola len prehliadka krojov. To znamená, že tentoraz to bude iné?
Áno. Tým, že máme veľký priestor – javisko Domu kultúry – využijeme ho aj na predvedenie tanca, choreografie, z oblasti pôvodu kroja. V programe to bude vyzerať tak, že napr. pár v goralskom kroji sa prejde po móle, ktoré bude zasahovať hlboko do hľadiska, počas predvádzania kroja Jožko Martinka a ďalší vedúci súborov priblížia súčasti kroja a vzápätí sa v rovnakých goralských krojoch predstavia tanečníci a hudobníci s choreografiou z oblasti Goralov v Tatrách.
Spomenuli ste viac súborov. Ktoré súbory ste pozvali na túto zaujímavú „módnu prehliadku“?
Tradične bude gro programu tvoriť FS Vršatec, ktorý predvedie aj najviac krojov z celého Slovenska a samozrejme aj najviac tancov. Z domácich súborov to budú seniori Vršatca a deti z Prvosienky, ktoré otvoria celý program. Tieto tri súbory sú kolektívni členovia našej Matice slovenskej. Do nášho programu prispejú aj matičiari z Omšenia – FSk Dolina a z Trenčianskej Teplej – Teplanka, ktorej kroje patria k najkrajšiemu, čo na Slovensku máme.
Máte pripravené aj nejaké prekvapenie?
No, prekvapenie… skôr doplnenie. Program bude dlhý, preto musíme zaradiť aj dlhšiu prestávku na občerstvenie. No a počas tejto prestávky si budú môcť prítomní prezrieť tvorbu trenčianskej umelkyne Ľudky Kacejovej, ktorá vyrába tzv.“ novodrevné“ odevy, čo sú vlastne súčasné odevy doplnené slovenskou výšivkou.“ (http://www.kultura.dubnica.eu/klient-958/stranka-9050/film-148552)

 

Mgr. Sindy Straková
vedúca Oblastného pracoviska MS Trenčín

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

 

2017-05-12T16:16:34+00:0012 mája 2017 |Trenčiansky kraj|
X