Krst knihy 30 rokov plynárenského závodu Lučenec


//Krst knihy 30 rokov plynárenského závodu Lučenec

Fakty a spomienky Ing. Vojtecha Novodomského

Lučenec 5. 4. 2018

Vo štvrtok, 5. 4. 2018 privítal Dom Matice slovenskej vo svojich priestoroch vzácneho hosťa – Ing. Vojtecha Novodomského – jubilanta a autora zaujímavej knihy o histórii plynárenského závodu v Lučenci.
Krst tejto knihy, ktorá bola vydaná Maticou slovenskou s pomocou oboch detí pána Novodomského, prebiehal v príjemnej atmosfére za účasti rodiny, známych a hlavne bývalých zamestnancov plynární. Na úvod prítomných privítala riaditeľka Domu MS – Simona Šimová a potom odovzdala slovo bývalej riaditeľke DMS pani Alene Rezkovej a autorovi knihy, ktorý veľmi pútavo porozprával históriu vybudovania závodu, ako aj celé jeho fungovanie za éry jeho „riaditeľovania“. Po jeho zaujímavom rozprávaní už nasledoval krst knihy, kde sa jej „krstnými rodičmi“ stali jeho deti.
Keďže 31. marca dovŕšil pán Novodomský krásnych 85. rokov, prišla ho z tejto príležitosti ako jubilanta pozdraviť aj pani primátorka Alexandra Pivková. Spolu s členkou ZPOZ mu zagratulovala a odovzdala malý darček a kyticu kvetov. Celým krstom zneli piesne miešaného SZ Ozvena, ktorý tiež prišiel jubilanta pozdraviť.
Akcia sa ďalej niesla v príjemnej, uvoľnenej atmosfére, v ktorej si všetci prítomní mali čo povedať. Toto prekvapenie, ktoré svojmu otcovi pripravili deti, sa vydarilo nad očakávanie a prinieslo pánovi Novodomskému mnoho pekných momentov.

Foto a text: Dagmar Janotošová

dirigentka miešaného speváckeho zboru Ozvena pri Dome MS Lučenec

 

2018-04-13T15:51:12+00:0013 apríla 2018 |Banskobystrický kraj|
X