Kúdelná izba v Batizovciach už po 12-krát


//Kúdelná izba v Batizovciach už po 12-krát

Batizovce – obec, ktorá žije tradíciami a kultúrou.

Už po 12-krát oživili Batizovčania svoje predvianočné tradície a zvyky pod záštitou miestneho odboru Matice slovenskej, a to výboru (Milan Pastrnák, Vladimír Perička, Cyril Františka). Moderovania sa ujal V. Perička, ktorý divákov slovom uviedol do zimných večerov na dedine. Celú atmosféru umocnili spevy mládencov a mužov v batizovských krojoch. Aj dievčatá a ženy zaspievali batizovské ľudové piesne, ktorými si krátili chvíle pri pradení, vyšívaní a páraní peria. Popri práci si mladí našli čas aj na zábavu – tancovanie ponad fľašu, lopatovanie, Visím, visím a prekáranie mládencov s dievčatami. A aké by to boli priadky bez povier a čarovania? Liatie olova na Ondreja, hľadanie chrobáčikov v hline, varenie pirohov s lístočkami a menami chlapcov súcich na ženenie. Celé predstavenie bolo okorenené humornými scénkami zo života a tancami. Novinkou tejto kúdeľnej izby bolo nazeranie do histórie Batizoviec z obecnej kroniky. Pri prekáraní mládencov a dievčat si dávali otázky: kde sa v blízkom okolí odohrali prudké boje v 2. sv. vojne – na Šibeničnom vŕšku, kto bol iniciátorom vysadenia Lipky slobody a kde sa táto nachádza – riaditeľ Findiš, na dvore škôlky. Čo nosili mládenci v rukách, keď išli na odvod – slovenskú zástavu.

Tohto roku predstavili aj „vkupovanie“ (prijatie) mladých chlapcov – parobkov k starším mládencom, kde preukazovali, či sú súci k parobkom, teda či vedia spievať a tancovať. Po prijatí im bol prečítaný „parobský zákon“, ktorý museli dodržiavať. Súčasťou ceremónie bol aj ich krst, každému bol pridelený „krstný otec“.
Zaujímavým zvykom bol dar dievčat chlapcom, ktorý predstavoval vianočný stromček ozdobený ružičkami s menom (zakladali si ich za klobúk). Každý chlapec si vzal ružičku so svojím menom, za čo dievčence dostali fľašku pálenky. O tom, že v Batizovciach rastú mladí pokračovatelia tradícií, sme sa presvedčili na skvelých výkonoch mladých heligonkárov Gabriela Bodnára, Janka Pastrnáka, ba dokonca sa našla aj heligonkárka Nina Šoltísová, a huslistu Petra Truhana. Na záver moderátor ocenil tvorcov scenára, všetkých účinkujúcich, spolupracovníkov a podporovateľov tohto cenného podujatia. Kúdeľnou izbou každoročne Batizovčania vzdávajú úctu a vďaku svojim predkom. Večer vyvrcholil spoločnou zábavou s pohostením domácimi slanými a sladkými špecialitami a nápojmi.

text a foto: Beáta Kalinová

2019-01-14T16:18:22+00:0014 januára 2019 |Prešovský kraj|
X