Kvíz AK VIEŠ ODPOVIEŠ – ďalšia aktivita zo série podujatí venovaných velikánovi Slovenska – J. M. Hurbanovi

//Kvíz AK VIEŠ ODPOVIEŠ – ďalšia aktivita zo série podujatí venovaných velikánovi Slovenska – J. M. Hurbanovi

Kvíz AK VIEŠ ODPOVIEŠ – ďalšia aktivita zo série podujatí venovaných velikánovi Slovenska – J. M. Hurbanovi

2017-04-13T10:25:00+00:00

Trenčín, 6. 4. 2017

Rok 2017 sa nesie v znamení 200. výročia narodenia spisovateľa, novinára, politika, evanjelického kňaza, národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny a prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana.
V rámci Týždňa slovenských knižníc, organizovaného Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, bol okrem množstva iných podujatí zrealizovaný pre dospelých čitateľov a návštevníkov knižnice v súčinnosti s Miestnou organizáciou Matice slovenskej v Trenčíne aj Kvíz – AK VIEŠ, ODPOVIEŠ, venovaný dvojstoročnici narodenia nenahraditeľnej osobnosti našich národných dejín Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi.
Odpovede na dve otázky, uvedené na kvízovom lístku, mohli návštevníci knižnice vhodiť do príslušnej urny v knižnici na ulici Jaselskej, ako aj Hasičskej v termíne od 13. 3. 2017 do 31. 03. 2017.
Dňa 6. apríla 2017 bol v priestoroch Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne kvíz vyhodnotený jeho autorkou – pani Jankou Polákovou, predsedníčkou Miestnej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne. Zo správnych odpovedí, vyznačených na 47 lístkoch, boli len dve neplatné.
Troch výhercov vylosovali: za Trenčiansky samosprávny kraj – oddelenie kultúry Jana Bartošová, ďalšieho výhercu vytiahla ruka Ing. Gabriely Krokvičkovej, riaditeľky Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, a tretieho výhercu vylosovala vedúca Oblastného pracoviska Matice slovenskej Trenčín – Mgr. Sindy Straková.
Šťastní výhercovia Ing. Šimková, Viera Konáriková a Ladislav Lupták budú obdarovaní knižným titulom – románom Antona Hykischa: Verte cisárovi – ktorý organizátorom súťaže venovala Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.

Jana Bartošová
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

X