Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára má svojich víťazov


//Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára má svojich víťazov

V spoločenskej miestnosti Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa 25 .novembra zišli ocenení autori , ich priatelia, pedagógovia , matičiari ,členovia LK OMEGA a milovníci literatúry. Hudobným úvodom , dvomi piesňami od. Mikuláša S. Trnavského v podaní Lucie Sýkorovej v korepetícii Milici Ilčíkovej zo ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne, sa prítomným prihovorila a privítala vedúca KIS knižnice Michala Rešetku Bc. Sylvia Fabová . Mária Šišková – Michalová predniesla báseň Studňa ,venovanú tejto súťaži. Podujatie moderovala predsedníčka MO MS v Trenčíne Jana Poláková.
Predseda poroty Mgr. Jaroslav Rezník informoval o počte účastníkov a literárnych príspevkov v jednotlivých kategóriach vekových i tematických / pre informáciu zúčastnilo sa 91 autorov s 283 prácami/. Dotkol sa aj literárnej úrovne jednotlivých príspevkov v kategórii poézie i prózy. Inšpiratívny a emotívny bol príhovor členky poroty, predsedníčky trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Ing. Margity Ivaničkovej. Ocenila a vyzdvihla , že hlavne u mladých autorov sa nestrela so žiadnymi vulgarizmami a podliehaním módnym trendom. Vyzdvihla aj účasť študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, po niekoľkých ročníkoch neúčasti. Celkový dojem z literárnych príspevkov vyznieval l optimisticky , radostne a plný očakávania. Tretí z porotcov Ján Maršálek, predseda LK OMEGA, sa s pracovných dôvodov nemohol vyhodnotenia zúčastniť.
Za útvar kultúry sa prítomným peknými , povzbudivými slovami prihovorila Ing.Miroslava Mazanová, poverená vedením Odboru kultúry TSK, ktorá aj odovzdala cenu venovanú týmto odborom. Pozvanie prijala aj vedúca oblastnej rady MS v Trenčíne Sindy Straková.
Po odovzdaní cien diskutovali s porotcami, zakladateľmi tejto súťaže, o svojich príspevkoch a to čo ich z oblasti literatúry zaujíma. Organizátorov Maticu slovenskú, MO MS v Trenčíne, VKMR v Trenčíne TSK a Krajskú odbočku SSP v Trenčíne potešila hojná účasť , atmosféra a budúci a prísľub účasti mnohých autorov na jubilejnom 25.ročníku súťaže , ktorá sa uskutoční v Roku J. M. Hurbana a 100.výročia príchodu pátra Braneckého do Trenčína.

 

Diplomy pre ocenených na 24. Ročníku LS Jozefa Braneckého

I.kat. poézia:

1.miesto Magdaléna Martišková

2.miesto Eliška Kohličková

3.miesto  Kristína Hirešová

 

I.kat.próza

1.miestoMiroslava Milčíková

2.miesto Kristína Hirešová

3.miesto Alžbeta Bulíková

 

  1. kat.poézia

1.miesto Andrea Trusková

2.miesto Emília Filipová

3.miesto Lidka Žáková

3.miesto Erika Adamcová

 

  1. kat. próza

1.miesto Miroslava Florková

2.miesto Eva Lofajová

3.miesto Lidka Žáková

3.miesto David Jiřička

 

Ceny primátora:

Viera Procházková –Tematický okruh SKALKA  pri Trenčíne

Blažena Urbanová

Oliver Kožár

Andrea Trusková

 

Cena Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Anna Hrabalová

Cena Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trenčíne

Mária Daneková

Zuzana Martišková

Elemír Beďatš

Zlatica Roy

Dašena  Gombíková

Nela Vrtochová

Peter Šípoš

Ivana Jačalová

Mária Šišková- Michalová

Katarína Saksová

Adriana Valachová Tematický okruh Skalka pri Trenčíne

Eleonóra Žurková Tematický okruh Skalka pri Trenčíne

Ema A. Kianičková Tematický okruh Skalka pri Trenčíne

Ema Štullerová  Tematický okruh Kyberšikana

Adela Oravcová Tematický okruh Kyberšikana

Martin Lančarič Tematický okruh Kyberšikana  Cena VKMR

Izabela Bulková Tematický okruh Kyberšikana  Cena LK OMEGA

Cena Útvaru kultúry TSK Jozef Páleník

Cena poroty:

Magdaléna Martišková Tematický okruh Svetozár Hurban Vajanský- osobnosť svojej doby

Adam Jurenka  Tematický okruh Kyberšikana

Daniel Beďatš

Jaroslav Janečka

Emília Molčániová

Pavol Fekete

Cena Európskych miest mieru :Ružena Viskupičová- Kondelová

Cena európskych miest mieru Jana Judinyová

Účastnícky list:

Ľudmila Ješková

Mgr.Roman Martinský

Alexandra Hoštáková

Mgr. Eva Hančáková

Stanislav Vančo

 

Jana Poláková

2016-11-28T16:06:34+00:0028 novembra 2016 |Trenčiansky kraj|
X