Literárna súťaž „Po stopách Kristy Bendovej“


//Literárna súťaž „Po stopách Kristy Bendovej“

Sereď, 23. 5. 2018

Dňa 23. mája 2018 uskutočnil MO MS v Seredi v spolupráci so ZŠ J. A. Komenského v priestoroch školskej knižnice Amosko pri ZŠ súťaž pri príležitosti 95. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia spisovateľky Kristy Bendovej. Súťaž bola určená žiakom 4. ročníka seredských škôl a predchádzalo jej čítanie rozprávok z knihy „Osmijanko“ na pôde škôl.
Hlavným cieľom súťaže bolo vzbudiť záujem žiakov o čítanie slovenskej klasickej literatúry a vytvárať tak kladný ich vzťah k čítaniu a knihám. Ďalším cieľom bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť, komunikačné kompetencie, počúvanie a čítanie s porozumením, schopnosť pracovať tímovo.
Na celomestskej súťaži sa zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev. Súťaž mala tri kolá.
V prvom kole si prečítali informácie o vzniku Osmijanka – najznámejšej rozprávkovej postavy Kristy Bendovej. Na základe svojej schopnosti čítania s porozumením riešili pracovný list. Druhé kolo bolo venované trom rozprávkam o Osmijankovi.
V treťom kole si overili, ako dokážu vzájomne spolupracovať pri skladaní puzzle s motívom autorkinej knihy.
Na spravodlivý priebeh súťaže dohliadala porota pedagógov v zložení: Mgr. Kuciaková Zuzana, Mgr. Kuričová Dagmar, PaedDr. Ďurišová Michaela.

Vyhodnotenie:

  1. miesto – ZŠ Jana Amosa Komenského A
  2. miesto – ZŠ Juraja Fándlyho A
  3. miesto – ZŠ Juraja Fándlyho B

Víťazní žiaci získali okrem diplomov i knihy slovenských autorov a výtvarné pomôcky, ktoré venoval MO MS v Seredi.Dúfame, že počas prípravy i samotného priebehu súťaže deti prostredníctvom rozprávok pochopili prianie Kristy Bendovej:

„Chcem, aby deti verili, že len smelí vyhrávajú, že len dobrota dokáže otvoriť každé srdce, len múdrosť zvíťazí nad hlúposťou a zlobou.“

Touto cestou srdečne ďakujem hlavnej organizátorke súťaže – pedagogičke matičiarke Mgr. Hane Čížovej.

Slávka Kramárová,
predsedníčka MO MS v Seredi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2018-06-04T16:09:17+00:004 júna 2018 |Trnavský kraj|
X